Niet aanvaarden nalatenschap en kosten uitvaart ouders; geldt verzekering nog?


10 maart 2003

Vraag nummer: 2064  (oude nummer: 2457)

Mon, 10 Mar 2003 10:48

Geachte heer v/d Putten,

Mijn vader is onlangs overleden, was ruim onvoldoende verzekerd. Nu heeft mijn moeder een polis gevonden voor fl 4000,-- echter de verzekeringsmaatschappij kan geen gegevens van deze polis vinden, hoe moeten wij hierin handelen.

Mijn moeder is opdrachtgever van de uitvaart, zij is dus verantwoordelijk voor de betaling hiervan, helaas heeft zij hiervoor niet de middelen, komt zij in aanmerking voor bijstand?

Op zeer korte termijn zal mijn moeder ook komen te overlijden, ook zij is zwaar onderverzekerd en ook zij heeft een polis in het bezit ter waarde van +/- fl. 4000,- en begrijpt ook van deze zijn de gegevens niet meer terug te vinden bij de verzekeringsmaatschappij.

Verder hebben zij in hun leven de nodige schulden gemaakt.

U begrijpt dat wij als nabestaanden (4 kinderen) best bereid zijn het een en ander bij te leggen maar bijna alle kosten van twee begrafenissen en de onbetaalde rekeningen groeit ons boven de pet, wij zullen hiervoor een lening moeten afsluiten.
Daarom overwegen wij de erfenis te verwerpen.
Wat betekent dit t.a.v. de uitvaartkosten?
Wat zijn de consequenties voor het nog thuiswonend kind (36 jaar)?
Alvast hartelijk bedankt voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Sylvia

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ten eerste moet u eens goed naar die polis kijken. Er zijn allerhande soorten verzekeringen. Het kan zijn dat eenmalig een kapitaal is betaald, of dat een periodieke premie is betaald. En als een premie is betaald, kan dat voor een bepaald aantal jaren zijn, waarna de polis premievrij is geworden, of gewoon doorlopend. Als gewoon doorlopend een premie moest worden betaald en uw vader is opgehouden met betalen, tja, dan is er geen dekking van de verzekering meer. En is het geen wonder dat de maatschappij geen gegevens meer kan vinden. Als iemand geen premie voor de inboedelverzekering meer betaalt, enz., dan is hij ook niet meer voor brand en inbraak verzekerd.

Maar kijk eerst eens goed na, wat er in die polis staat. En of er doorlopend premie moest worden betaald of niet.

En voor de polis van uw moeder geldt waarschijnlijk hetzelfde.

Als de erfenis alleen schulden omvat, kunt u de erfenis verwerpen. Wat e.e.a. betekent voor een nog thuiswonend kind, kan ik vanaf hier niet inschatten. Het hangt er van af of de woning gehuurd wordt of niet en van wie de inboedel is. Maar als het zover is, kan een notaris u advies geven. En dat moet u dan ook gewoon vragen, ook als het geld kost, anders kan het per saldo nog veel meer kosten.
Ook het verwerpen van een erfenis kost overigens geld, vanwege de akte die een notaris moet opmaken.

Het eventuel verwerpen van de erfenis staat overigens los van de aansprakelijkheid van kinderen voor de kosten van de uitvaart(en). Als kinderen de uitvaart niet regelen en betalen, doet de Sociale Dienst dat, maar de gemeente mag de kosten volgens de wet op de kinderen verhalen. Zie de antwoorden op andere vragen daarover in de sub-rubriek Kosten Uitvaart.

mr W.G.H.M. van der Putten

10 maart 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE