Moet vaders ex-partner betalen?


12 december 2002

Vraag nummer: 1861  (oude nummer: 2234)

Thu, 12 Dec 2002 15:16

Geachte heer,

Mijn vader is sedert dit jaar opgenomen in een verpleeghuis. Zijn inmiddels ex-partner heeft hem een half jaar geleden verlaten en bezoekt hem nog sporadisch. Zij hebben 15 jaar samengewoond op een adres, echter zonder samenlevingscontract.
Ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat de (ex-)partner aansprakelijk is voor de begrafeniskosten.

Ik heb geen geld voor de begrafenis en er is geen nalatenschap van mijn vader. Mijn broers en zussen wonen in het buitenland.

Wie moet nu de uitvaartkosten betalen? Zijn ex-partner of ik of samen met broers en zussen, ook al zijn die niet te traceren?

Antwoord:

Geachte heer,

De echtgenoot of vroegere echtgenoot of geregistreerde partner is tot betaling verplicht.
Een niet-geregistreerde partner, zoals de vroegere levenspartner van uw vader, niet. Die is overigens andersom ook geen erfgenaam; alles heeft voor- en nadelen.
Een partner met een samenlevingsovereenkomst is overigens geen geregistreerd partner. Een regeristreerd partnerschap wordt, zoals de term al aangeeft, geregistreerd bij de Burgerlijke stand. Een samenlevingscontract niet; het levert ook geen recht op een stuk van de erfenis op.

Een kind is wel betalingsplichtig.

Een en ander is geregeld in artikel 22 Wet op de lijkbezorging in combinatie met de artikelen 392-396 van Boek I (Personen- en familierecht) van het Burgerlijk Wetboek.

Wie geen geld heeft om aan de verplichting te voldoen, kan in aanmerking komen voor bijstand.

mr W.G.H.M. van der Putten

12 december 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn