Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag begrafenisexecuteur voor betaling geld van de bank halen?


22 maart 2012

Vraag nummer: 27918

Geachte heer V.d, Putten,
Als een oude dame (92 jaar) mij aansteld als begrafenisexecuteur Mevr heeft nog wel familie maar geen contact.
Mij de opdracht geeft tot het verzorgen van haar uitvaart. Ik de wetenschap heb dat er voldoende middelen op de bank zijn. Kan ik dan met de Uittreksel van een overlijdensregister, kopieen van legitimatiebewijzen en de factuur naar de bank met het verzoek tot betaling. (De rest van de erfenis wordt geregeld door de notaris) Soms kan het natuurlijk ook voorkomen dat een alleengaande net voldoende op de bank heeft staan (verglijkbare situatie maar dan zonder familie b.v. lijkvinding buren?) of verzekerd is maar dat er niemand is voor het tekenen van de acte van sessie.
Met vriendelijke groet,
R.G. van Bodegom

Antwoord:

Geachte heer,

Als u bij testament alleen als executeur voor de uitvaart bent aangewezen, bent u mijns inziens niet bevoegd om geld van de bank af te halen. Dat is alleen de 'echte' executeur. U kunt de rekening bij hem indienen; hij kan geld van de bank halen.

Maar deze vraag ligt op het terrein van het erfrecht.
De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over testamenten e.d. Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de adviesrubriek Notarieel advies / erfrecht.

Als u een bepaalde vraag uitgebreider wilt bespreken, kunt u uw vraag ook telefonisch voorleggen aan de Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 (EUR 0,80 per minuut). De deskundige medewerkers (notarissen, kandidaat-notarissen en oud-notarissen) zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur.

Overigens kunt u altijd een notariskantoor in uw woonplaats bellen en een vraag voorleggen of een afspraak maken. Een kort (telefonisch) advies is vaak kosteloos. Adressen vindt u op internet en in het telefoonboek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP:
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > notariƫle vragen (klik hier).

Zoals de vraag: Naar de notaris als iemand is overleden?


Of de vraag: Wat mag een executeur wel of niet doen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE