Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lening begrafeniskosten door executeur


2 juli 2015

Vraag nummer: 43004

Geachte heer van der Putten,

Graag zou ik u de navolgende situatie willen voorleggen.

In de nalatenschap van familie ben ik als executeur benoemd en ben ik tevens erfgenaam hetgeen de kern van het probleem raakt.
De begrafeniskosten wilden de overige erfgenamen, bij gebrek aan liquide middelen, niet gezamenlijk dragen, hoewel het later uit de nalatenschap zou worden betaald. Mij werd als executeur verzocht een lening af te sluiten bij de bank, die hiertoe niet genegen was.
Uiteindelijk, na dreiging met incasso maatregelen door de begrafenisonderneming, ben ik als executeur een onderhandse lening aangegaan als noodvoorziening. Deze lening is per 1 januari 2015 opeisbaar geworden. De overige erfgenamen stellen nu dat zij niets bijdragen ter aflossing van de lening omdat zij die niet zijn aangegaan en ik hun toestemming niet zou hebben verkregen hoewel zij mij hebben verzocht een lening aan te gaan.
Tevens zijn zij van mening dat de grafsteen niet uit de boedel dient te worden betaald, m.a.w. deze kosten dien ik ook te dragen.
Ter voorkoming van incassomaatregelen ben ik een lening aangegaan ter voldoening van de begrafeniskosten en heb als enige erfgenaam mijn deel bijgedragen aan de begrafenisnota. Is het mogelijk dat ik nu aansprakelijk wordt gehouden voor terugbetaling van de lening? Ik heb zelfs voorgesteld nog een deel te willen voorschieten voor degene die niet kan betalen. Niemand heeft iets willen betalen.

Ik hoop dat u in de gelegenheid bent mijn vraag te beantwoorden.

Met dank en met vriendelijke groet,
E. van Gent

Antwoord:

Geachte heer,

Dit kan ik zo van een afstand niet beoordelen. Dan moet ik precies weten wat de afspraken zijn en hoe die gemaakt zijn. Mondeling, telefonisch of schriftelijk, in brieven of e-mail.
Dat geldt zowel voor de afspraken met en tussen de erfgenamen, als voor de lening.

Eerlijk gezegd, met zulke onwillige en onredelijke erfgenamen zou ik het bijltje er al lang bij neer hebben gegooid als executeur.

Uiteraard moeten de begrafeniskosten geheel uit de nalatenschap worden betaald. Dat geldt ook voor de kosten van het grafmonument. Een grafmonument is een naar maatschappelijke opvattingen normaal onderdeel van de kosten van een begrafenis. Alleen wanneer een exorbitant duur monument gekocht zou worden, kunnen erfgenamen weigeren een deel van de kosten niet voor hun rekening te nemen. Maar over een monument van gebruikelijke afmetingen tegen gebruikelijke kosten is geen discussie mogelijk: dat monument komt geheel ten laste van de nalatenschap.

Mij lijkt dat de kosten van leningen e.d. om de begrafenis uit te kunnen voeren en betalen - uiteindelijk - ook geheel voor rekening van de nalatenschap komen.

Ook alle andere kosten die u moet maken om zoveel borden in de lucht te houden lijken mij voor rekening van de nalatenschap te komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE