Kosten verhalen op familie: tot in welke graad?


8 september 2005

Vraag nummer: 4001  (oude nummer: 6407)

Ik heb een specifieke vraag waarop ik nog geen antwoord heb kunnen vinden in de archieven. Ik begrijp dat in het geval van overlijden, de ouders onder de wet verantwoordelijk zijn voor de kosten van een begrafenis (ongeacht de leeftijd van hun kind), maar hoe zit dat met andere nabestaanden? Zijn broers/zussen onder de wet ook verplicht om hiervoor te betalen? Met andere woorden tot in welke graad kunnen de kosten verhaald worden op de familie van overledene?

Antwoord:

Geachte heer,

In een aantal vragen is het ook al aan de orde gekomen, maar ik kan het nog wel even zeggen: op broers en zussen en ooms en tantes en neven en nichten en kleinkinderen van de overledene is geen verhaal van kosten van de uitvaart mogelijk. Tenzij zij erfgenamen zijn, want erfgenamen zijn altijd wél aanspreekbaar, ongeacht de graad van verwantschap. Erfgenamen zijn ook verantwoordelijk als zij geen familie zijn.
Ook ouders zijn niet aanspreekbaar, tenzij zij nog financieel verantwoordelijk zijn voor het kind. Dat is altijd bij een minderjarig kind en soms bij een studerend kind. Voor een meerderjarig zelfstandig kind zijn ouders niet aanspreekbaar, tenzij ze erfgenaam zijn.

Maar de ouders, broers en zussen en ooms en tantes en neven en nichten en kleinkinderen van de meerderjarige overledene, die de erfenis verwerpen zijn niet aanspreekbaar.

Ik kan het ook nog anders zeggen: alleen de kinderen en de echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene zijn altijd aanspreekbaar voor de uitvaartkosten. Of ze nu erfgenaam zijn of niet, of ze de erfenis verwerpen of niet, dat heeft er niets mee te maken. Soms is ook een ex-partner nog aanspreekbaar, bijvoorbeeld als er nog een alimentatieverplichting was. Of een vordering uit een onverdeelde boedel.

Je kunt dus ook niet zeggen dat kosten verhaald kunnen worden op familie in de zoveelste graad, of niet. Want een echtgenoot is geen familie, maar er kunnen toch kosten op verhaald worden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.