Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart tante


29 november 2002

Vraag nummer: 1754  (oude nummer: 2121)

Mon, 23 Dec 2002 13:41

Geachte heer, mevrouw,

De gezondheid van mijn tante van 83 is wat zorgwekkend aan het worden. Zij zit al enige jaren in een tehuis, en al loopt het z'n vaart niet, we houden er toch rekening mee dat zij niet zo heel lang meer zal leven. Mijn moeder (die al overleden is) was haar enige 'volle' zuster, maar er is ook nog een halfzuster. Die heb ik echter al meer dan 35 jaar niet meer gesproken, en ik heb geen idee waar die zich bevindt. Daarnaast zijn mijn zus en ik, behalve dan nog één achternichtje, de enige familieleden. Mijn tante, al jaren weduwe, heeft een AOW van 60% en een klein pensioentje uit Duitsland, waar zij 40 jaar gewoond heeft. Praktisch haar hele inkomen gaat via de AWBZ naar het tehuis, en verder naar een bescheiden zakcentje + wat uitstapjes, zo af en toe. Zij houdt dus maandelijks eigenlijk niets over. Er loopt wel een depositierekening bij een of andere 'uitvaartverzekering' waar op dit moment ca. 960 euro op staat, en dan heeft zij nog een heel kleine reserve apart staan van ca. 450 euro, maar het totaalbedrag is natuurlijk te weinig voor een uitvaart. Op wie worden de extra kosten nu verhaald, als het zover is? Op de halfzus, en als die niet te vinden is op mijn zus en mij? En kunnen wij dan 'afstand doen' (zoals ik in een antwoord op een vergelijkbare vraag las, al was die wat algemener gesteld) van de erfenis (die stelt nl. niets voor).

Bij voorbaat dank voor uw antwoord,
met vriendelijke groet,

mw. T. van der Zee

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Neven, nichten en broers of zusters zijn op grond van de familierelatie niet verplicht om in de kosten van de uitvaart te voorzien. Dat geldt op grond van de artikelen 392 van Boek I van het Burgerlijke Wetboek alleen voor de echtgenoot, de geregistreerde partner, kinderen, aangetrouwde kinderen, ouders, schoonouders, stiefouders, de natuurlijke vader (van een kind dat geen wettige vader heeft en wiens moeder geen partner heeft) en soms de ex-echtgenoot.
U hoeft dus niet op zoek naar een onbekende halfzuster van uw moeder/tante om de hand op te houden.

Wel verplicht om de uitvaartkosten te voldoen zijn de erfgenamen. De kosten drukken immers in eerste instantie op de nalatenschap van de overledene. Die nalatenschap 'versmelt' met het eigen vermogen van de erfgenamen (als zij de erfenis niet onder voorbehoud aanvaarden), waardoor de erfgenamen moeten betalen. Ongeacht of het saldo van de erfenis minus de kosten negatief of positief is.
Afgezien van de financiële aspecten kan het natuurlijk ook een morele of emotionele zaak zijn dat (de erfgenamen of) familieleden de uitvaart gekostigen. Dat gebeurt vaak.

Als er onvoldoende liquiditeiten zijn en de familie niet wil bijspringen, kan de Sociale Dienst dat doen. Formeel is dan meestal de gemeente de instantie die de uitvaart regelt en bekostigt, maar dat kan per gemeente verschillen.

Het lijkt mij praktisch voor u om de situatie eens vrijblijvend met de directie van het tehuis te bespreken. Want die kennen de praktijk in dit soort situaties waarschijnlijk het beste. Uw tante zal niet het eerste geval zijn waarbij de middelen mogelijk ontoereikend zijn. Het tehuis zal wel weten hoe de gemeente er mee omgaat.

mr W.H.H.M. van der Putten

23 december 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE