Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart in Engeland


23 augustus 2002

Vraag nummer: 926  (oude nummer: 1252)

Mijn partner is op 24 april overleden aan een hersenbloeding. Hij is geboren Engelsman maar heeft een aantal jaren in Nederland geregistreerd gestaan. Hij moest op
29 april gerepatrieerd naar Engeland om daar begraven te worden. "Mijn" uitvaartverzorgster heeft aan mij de naam gevraagd van een uitvaartverzorger in Engeland om het vervoer vanaf het vliegveld aldaar te regelen. Ik heb daarvoor mijn partners moeder gebeld. De naam en het adres ook keurig gekregen. Mijn uitvaartverzorgster heeft geen direct contact met de uitvaartverzorger in Engeland
gehad, hetzelfde geldt voor mijzelf.
Tot mijn verbazing kreeg ik wel enige tijd later de rekening gepresenteerd voor de uitvaart in Engeland, waar ik dus zelf geen opdracht oor heb gegeven of een ander persoon uit mijn naam. Daarnaast is er opnieuw een kist voor hem besteld met de bedoeling om de kist die ik voor hem in Nederland had gekocht en waarin hij vervoerd is naar Engeland te vervangen. Dit had geen wettelijke achtergrond (dat is uitgezocht) maar bedoeld om mij nog verder te kwetsen zo blijkt uit een brief door zijn moeder aan mij geschreven.

Mijn vraag is nu ben ik inderdaad aansprakelijk voor de verdere kosten die voor de begrafenis in Engeland zijn gemaakt?
Rekening houdend met het feit dat ik geen erfgenaam of wettelijk partner van hem was.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De opdrachtgever van een uitvaart is verantwoordelijk voor de kosten. Als u voor het vervolgtraject in Engeland geen opdracht hebt gegeven, bent u ook niet verantwoordelijk voor de kosten.
De kosten van de uitvaart drukken normaal op de nalatenschap (de opdrachtgever moet men in principe altijd zien als iemand die de uitvaart niet uit eigen zak betaalt, maar zaakwaarnemer is van de erfgenamen. Voor de uitvaartondernemer is het echter van belang dat hij iemand heeft die hij kan aanspreken en niet een vage groep onbekende mensen). Ook wanneer iemand anders opdrachtgever zou zijn, zou hij de kosten bij de nalatenschap c.q. de erfgenamen kunnen declareren. Maar als u geen erfgenaam bent, is er geen formele reden om aan die kosten bij te dragen.

mr W.G.H.M. van der Putten

23 augustus 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE