Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart en erfenis met schulden


23 mei 2014

Vraag nummer: 38538

Geachte heer Van der Putten,

Een gezin krijgt te maken met het overlijden van de laatste ouder.

De kinderen zijn van mening dat er voldoende geld is om de uitvaart te kunnen betalen. Er is immers een eigen huis, auto enz.
De zoon tekent het opdrachtformulier en de familie heeft een uitvaart volledig naar hun wensen.
Na een later onderzoek komen ze erachter dat de ouder veel, heel veel schulden heeft ook bij de belasting en banken.

De zoon heeft getekend en zal de rekening dus gaan betalen van de uitvaart.
Nu is het toch zo dat de uitvaartkosten VOOR alle andere kosten gaan?
Dus dat er uiteindelijk eerst de uitvaartkosten betaald zullen worden uit de boedel en daarna de belasting, de bank, de achterstallige huur van andere panden enz.

In de wet staat volgens mij de uitvaart dient betaald te worden uit de boedel.

1- Klopt mijn denkwijze hier?

De zoon denkt t.g.v. deze uitvaart in de problemen te komen en heeft gevraagd om een betalingsregeling en is zeer bang dat alles (negatieve boedel) op hem verhaald zal worden.
Ik heb hem geadviseerd om met een notaris contact te zoeken en hem dit voor te leggen.
Hij zegt verschillende dingen al aanvaard te hebben om rekeningen te kunnen betalen.

2- Ik vind dit allemaal vreemd hier moet hij toch in begeleid worden door een notaris (anders kan hij het toch niet aanvaarden)?

3- Mag een schuldeiser hier rechtstreeks haar geld proberen te verhalen op de kinderen?

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

U maakt helaas een denkfout. Inderdaad is het zo dat uitvaartkosten preferent zijn, zodat bij een verdeling van een ontoereikende nalatenschap, de kosten van de uitvaart eerder vergoed moeten worden dan bijvoorbeeld een openstaande rekening van een garage. Maar het probleem is, dat als zij gaan verdelen, de kinderen uiteindelijk met een schuld blijven zitten. Een schuld die hoogstwaarschijnlijk hoger is dan de vergoeding van de uitvaartkosten. De kinderen deden er dus beter aan om de hele nalatenschap niet te aanvaarden en de uitvaart uit eigen zak te betalen.
Het preferent zijn is een voordeel voor een andere schuldeiser, niet voor een van de kinderen.

Dit is typisch een kwestie waar men met spoed een notaris moet raadplegen. Als de kinderen nog niets uit de boedel hebben genomen en geen andere verplichtingen zijn aangegaan dan de uitvaartkosten, kunnen ze misschien de nalatenschap nog verwerpen en blijft hun schade beperkt. Die 'schade' is dan dat ze zelf de uitvaartkosten moeten betalen. Maar een notaris moet naar de concrete situatie kijken.

Ik wil nog wel op enkele opmerkingen van u reageren.
Nee, mensen hoeven in de aanvaarding of afhandeling van een nalatenschap geen notaris in de arm te nemen. Men wordt van rechtswege erfgenaam. Anders gezegd: men wordt vanzelf automatisch erfgenaam, zonder dat men er iets bijzonders voor moet doen of nalaten. Als moeder om 10.45 uur overlijdt, zijn de kinderen ook meteen om 10.45 uur erfgenaam. Dat gebeurt in een split second. Men kan er later nog wel vanaf, van de plichten die dat met zich mee brengt, maar dan moet men niet al te lang wachten.

Een erfenis kan ook helemaal buiten een notaris om afgehandeld worden. Alleen voor bepaalde zaken is een verklaring van erfrecht nodig, die alleen een notaris kan opstellen.

Een erfgenaam hoeft dus helemaal niet begeleid te worden door een notaris. Hij heeft de notaris niet nodig om de erfenis te aanvaarden. Een erfgenaam is meteen automatisch erfgenaam; dat gaat helemaal vanzelf. Hij moet juist handelingen verrichten om de erfenis NIET te aanvaarden. Zoals afstand doen via de notaris of via een verklaring bij de rechtbank.

Een schuldeiser kan en mag natuurlijk altijd proberen om geld direct op de kinderen te verhalen. Sommige kinderen zijn vrijwillig bereid om schulden van hun ouders te voldoen. Die zien dat als een morele plicht of vinden het belangrijk om hun reputatie hoog te houden, bijvoorbeeld. De vraag is alleen of kinderen verplicht zijn om te betalen of niet.

Nogmaals, de zoon die de opdracht gaf voor de uitvaart, kan ik alleen adviseren om met spoed een notaris te raadplegen. Hij is de kosten van de uitvaart gewoon verschuldigd aan de uitvaartondernemer, ongeacht de vraag of de erfenis nog wel wat oplevert en of bijvoorbeeld andere broers of zussen financieel willen bijspringen.

Een relevante video is: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Zie ook: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE