Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart echtgenoot (in scheiding)


11 november 2004

Vraag nummer: 3458  (oude nummer: 4927)

tijdens een echtscheidingsprocedure overlijdt een der echtelieden. De echtgenoot wordt niet uitgenodigd voor de uitvaart, sterker nog... niet gekend in het bespreken van de uitvaart.
De zus van de overledene heeft in goed overleg met en in opdracht van de (ex)echtgenoot de opdrachtovereenkomst getekend.
In hoeverre mag de (ex)echtgenoot de uitvaartkosten weigeren te betalen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begrijp uw vraag niet goed. Enerzijds wordt gezegd dat de echtgenoot (het is nog geen ex) niet gekend is in het bespreken van de uitvaart en niet uitgenodigd is, maar anderzijds dat de opdrachtgever van de uitvaart (de zus) "in goed overleg met en in opdracht van de (ex)echtgenoot de opdrachtovereenkomst getekend" heeft. Dat spreekt elkaar tegen.

Maar dat doet er niet eens zo veel toe. De uitvaartkosten van iemand moeten worden voldaan uit diens nalatenschap. Tijdens de echtscheidingsprocedure zijn de echtelieden nog gewoon gehuwd. Een huwelijk is pas ontbonden nadat het vonnis inzake de scheiding bij de burgerlijke stand is genoteerd in het bevolkingsregister; niet door het vonnis zelf, zoals vaak ten onrechte gedacht wordt. Als een advocaat vergeet om het vonnis naar de gemeente te sturen, is er geen scheiding. Maar dat terzijde.
Was de overledene nog gehuwd en gehuwd in gemeenschap van goederen, dan moeten de uitvaartkosten uit de gemeenschappelijke middelen betaald worden, door de echtgenoot.
De uitvaartverzorger kan echter zijn rekening alleen bij de zus (opdrachtgever) deponeren, omdat dit de enige persoon is met wie hij een overeenkomst heeft. De zus kan vervolgens de kosten uit de nalatenschap claimen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE