Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten en gang van zaken na toestemming OvJ en burgemeester voor opgraving en vervolgens cremeren


29 maart 2004

Vraag nummer: 3031  (oude nummer: 4181)

Hallo,

Mijn zus is in april 20 jaar overleden. Er moet nu beslist worden of we het graf met tien jaar verlengen. Nu is ons idee dus om het te laten opgraven en cremeren. En ik begrijp dus uit de info dat hier door de burgemeester en OvJ toestemming gevraagd moet worden. Mijn vraag is dan wat gaar dit in zijn totaliteit kosten ongeveer en wat is vervolgens de gang van zaken

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is juist dat vergunning van de burgemeester en van de OvJ nodig is, van de gemeente en het arrondissement waar het graf ligt. Ook de rechthebbende op het graf moet er mee instemmen. U kunt die vergunningen zelf met een briefje aanvragen; dat kost meestal niets. U legt gewoon uit wat u wilt en waarom en schrijft natuurlijk ook om wie het gaat, met naam, voornamen, geboortedatum e.d., welke begraafplaats, welke crematorium, dat soort feitelijke gegevens. Maar dat is het enige goedkope.

Over de kosten valt heel moeilijk in het algemeen iets te zeggen. Als de begraafplaats eigen personeel heeft dat opgravingen doet, is het meestal iets goedkoper, maar niet altijd. Als gewacht zou kunnen worden tot de opgraving gecombineerd zou kunnen worden met de ruiming van het graf, zou ook wellicht ook iets goedkoper kunnen. Maar als het een eigen graf voor 20 jaar was, zal er waarschijnlijk niet op korte termijn een ruiming plaats vinden, zoals bij algemene graven.
De kosten van een opgraving zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort begraafplaats, wel of geen eigen personeel, mate van ontbinding van de stoffelijke resten e.d. De kosten kunnen uiteen lopen van 200,- tot 1.000,-, met uitschieters naar beneden (niet erg) en naar boven (wel vervelend). Dan komen er nog de kosten bij van de kist en het transport. Klein kistje voor weinig botten kan 50,- zijn en een grote voor groot/compleet skelet 150,- tot 250,-. Transport is per km begraafplaats-crematorium; dan hangt het er maar van af welk crematorium u kiest. De houder van de (gemeentelijke) begraafplaats kan ook nog een soort leges/belasting heffen op het opgraven. Die kan uiteen lopen van 50,- tot 2.000,-. Jawel, 2.000,- alleen maar belasting. Ja, slik maar even.
De kosten van een crematie zijn rond 700,-. Sommige crematoria doen stoffelijke resten iets goedkoper.

Met deze cijfers kunt u vrij weinig aanvangen, want het loopt zo uiteen dat het net zo goed 500,- als 5.000,- kan zijn en dat is een groot verschil.

U moet gaan praten met de beheerder van de begraafplaats en eerst gaan kijken wat daar de kosten zijn. Of de begraafplaats het zelf kan doen, dan wel dat u een bedrijf moet inhuren. De beheerder kan u een aantal namen en adressen van bedrijven noemen, die bijvoorbeeld adverteren in het vakblad De Begraafplaats. U kunt dan zelf een vrijblijvende begroting vragen en een kostenplaatje maken. Misschien valt het mee.

Zie over de procedure en kosten ook andere vragen in de sub-rubriek Opgraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE