Kosten crematie van moeder, die uit de oudelijke macht is gezet


2 mei 2006

Vraag nummer: 4424  (oude nummer: 7946)

Geachte heer Van der Putten,

Namens een vriendin van mij heb ik enkele vragen.
Haar ouders zijn uit de ouderlijke macht ontheven en zij is opgevoed door pleegouders (geen familie). Nu komt haar biologische moeder binnenkort te overlijden en zij is niet verzekerd. Wie is er verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart? Haar biologische moeder heeft een bijstandsuitkering. De biologische oma heeft alleen een AOW.
Nu wil oma een uitgebreid afscheid (kerkdienst, volgauto etc) maar kan zij dit regelen en haar kleindochter/mijn vriendin voor de kosten laten "opdraaien"? Zo ja hoe kan zij dit voorkomen? De kans dat oma het geregeld heeft voordat mijn vriendin weet dat haar moeder is overleden is aanwezig.
Klopt het wanneer een gemeente deze kosten op zich neemt dat de nabestaanden geen inbreng hebben en ook niet aanwezig mogen zijn bij de crematie/begrafenis?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In principe zijn eerste erfgenamen aansprakelijk voor de kosten. Dat wil zeggen, er moet eerst geput worden uit de aanwezige geldmiddelen en goederen van de overledene (die na het overlijden van de erfgenamen zijn). Pas als er niets of te weinig is, zijn de kinderen aansprakelijk.

De wet houdt kinderen (en een echtgenoot en een gewezen echtgenoot die nog alimentatie moet betalen) aansprakelijk voor de kosten, ongeacht of de ouders uit de ouderlijke macht ontheven zijn. Misschien accepteert een gemeente deze omstandigheid als een bijzonderheid, waardoor ze het niet redelijk vindt om kosten te verhalen, maar ik durf daar geen uitspraken over te doen.

Als de biologische oma de uitvaart regelt, moet zij die ook zelf betalen. Althans, wanneer er geen geldmiddelen van de overledene zijn. De oma kan de kosten verhalen op de erfgenamen, maar niet op niet-erfgenamen. Ik weet niet of een biologisch kind ook erfgenaam is. Maar als het kind dan afstand doet van de erfenis, is zij aan niets gebonden.
Alleen de gemeente kan een kind (wegens het zijn van kind, los van het zijn van erfgenaam) op grond van de wet dwingen om de kosten te betalen. Derden zoals de oma of iemand anders kunnen een kind niet dwingen, alleen erfgenamen. Dus als het kind geen erfgenaam is, kan oma niet tot betaling dwingen.

Als de gemeente een uitvaart regelt, mogen derden wel bij de uitvaart zijn. Maar... de gemeente hoeft geen rouwdienst te houden, dus het kan zijn dat er geen afscheidsmoment in een aula of zo is. Maar men kan dan wel aanwezig zijn bij de begrafenis, dus bij het afscheid bij het graf. Bij een crematorium zal er ook wel een kort afscheidsmoment zijn, ook al is er geen echte rouwdienst. Als de gemeente de uitvaart regelt, kunnen derden wensen als een kerkdienst en volgauto wel vergeten. Dat gaat de gemeente niet bekostigen.

Zie ook vragen in de sub-rubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn