Kosten crematie / begrafenis oom


7 juni 2010

Vraag nummer: 7585  (oude nummer: 15798)

LS
Mijn hoogbejaarde oom heeft geen begrafenisverzekering. Zijn vrouw en enige zoon zijn overleden. Hij heeft nog 7 van de 8 broers en zussen in leven, maar zijn ook allen bejaard en hebben geen contact.
Er zijn verder geen erfgenamen. Hoe moet er bij overlijden gehandeld worden en wie betaald de begrafenis/crematie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De broers en zussen van uw oom zijn dan de erfgenamen en aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart. Zij kunnen een uitvaartondernemer in de arm nemen.

De broer en zussen kunnen echter afstand doen van de erfenis en dan zijn zij niet meer aansprakelijk.
Echter, de persoon die opdracht geeft voor de uitvaart is wel altijd persoonlijk aansprakelijk voor de rekening van de uitvaartondernemer en/of de begraafplaats of het crematorium. Die opdrachtgever moet dus goed uitkijken en met de familie overleggen of hij of zij dat risico wel wil nemen.

Vergelijk voor het risico vraag 12906 'Uitvaart regelen buiten de kinderen om' in de lijst van Meest gestelde vragen. (Vervang het woord 'kinderen' door 'erfgenamen' en u komt een heel eind).
Vergelijk ook vraag 14641: 'Geen verzekering; hoe gaat het met de kosten?', maar dat geldt als er kinderen zijn en dat is hier niet aan de orde. Maar wel het wel of niet kunnen beschikken over de nalatenschap.

Zie over dit soort problemen de honderden vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart' van de rubriek 'Overige onderwerpen'
Zie o.a. vraag 12780: 'Uitvaartkosten (oudtante; erfgenaam weigert vergoeding kosten)'; en vraag 12360: 'Oom wil dat ik zijn begravenis regel' en vraag 12367 als reactie op 12360.

Met name ook voor andere lezers van deze vraag wijs ik op het voorkomen van problemen zoals bijvoorbeeld in vraag 11594: 'Executeur-testamentair? (Risico kosten regelen uitvaart)'en vraag 11455: 'Verantwoordelijk voor de uitvaartkosten? (Regelen uitvaart oude dame; erfgenamen zijn boos)' in de subrubriek Overige onderwerpen > Kosten uitvaart.
Ook een voorbeeld met boze erfgenamen is vraag 11388 in de subrubriek Overige onderwerpen > Vragen van uitvaartondernemers.

Als uw oom geen geld heeft en niemand in de kosten van de uitvaart wil bijdragen, kan men de gemeente verzoeken om de uitvaart te regelen en te betalen. Maar dan krijg je soms weer andere problemen; zie vraag 3704: 'Uitvaart door gemeente, maar zonder afscheid?!' Zie de subrubriek Overige onderwerpen > Uitvaart door gemeente.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >