Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten begrafenis vrijgezelle broer (met schulden)


24 augustus 2005

Vraag nummer: 3964  (oude nummer: 6351)

Mijn broer is niet verzekerd en heeft veel schulden. Is bij zijn overlijden de schuld en kosten van de uitvaart voor broer en zus? Zo ja kun je daar dan ook onderuit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, daar kunt u onderuit.

Familie kan op 3 gronden aansprakelijk zijn voor de schulden van de overledene en de kosten van de uitvaart.
1. Als opdrachtgever van de uitvaart. Wie opdracht voor de uitvaart geeft, moet de uitvaart betalen, zo simpel is het. Als u weet dat er schulden zijn en u niet zelf de kosten van de uitvaart wilt betalen, moet u geen uitvaartondernemer inschakelen en hem geen opdracht geven. U moet alleen de gemeente waarschuwen dat betrokkene is overleden. Maar als de gemeente de uitvaart regelt, heeft de familie geen recht op inspraak. Er is dan geen opbaring en er hoeft geen afscheidsbijkomst te worden georganiseerd door de gemeente. Wat cru gezegd kan de overledene rechtstreeks van de koelcel het graf in of de crematieoven in. De gemeente hoeft niet met familie of vrienden rekening te houden.
2. Als erfgenaam kan men ook aansprakelijk zijn. Als een vrijgezelle broer zonder kinderen overlijdt, dan zijn zijn (ouders, als die nog leven en zijn) broers en zussen erfgenaam. Zijn er meer lasten dan baten, dan kunnen de broers en zussen de erfenis verwerpen. Maar... verwerpen kan alleen als men geen enkele handeling heeft verricht die op het feitelijk aanvaarden duiden. Het regelen van de uitvaart kan als zo'n handeling worden gezien. Men mag ook geen spullen uit de woning van de overledene halen, ook geen theelepeltje en geen vakantie- of jeugdfoto's.
3. Bepaalde verwanten of aanverwanten zijn wettelijk aansprakelijk te houden voort uitvaartkosten. Dat zijn de echtgenoot en (aangetrouwde) kinderen en soms ook ouders. Soms ook de gescheiden echtgenoot, als er een alimentatieverplichting is.

Conclusie dat dat bijvoorbeeld kinderen van een overledene - als het niet linksom is dan wel rechtsom - altijd aansprakelijk zijn voor uitvaartkosten.
Een broer en een zus zijn niet aansprakelijk voor schulden en uitvaartkosten als zij niet 1) opdracht geven voor de uitvaart en niet 2) de erfenis geheel of deels aanvaarden.
U hebt het dus in eigen hand.

U kunt overwegen geen uitvaartondernemer in te schakelen:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE