Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten begrafenis (niemand wilde begrafenis regelen; overlijden in België)


30 november 2015

Vraag nummer: 44400

Geachte heer,
Onderstaand wil ik u een probleem voorleggen van een situatie die u wellicht nog niet bent tegen gekomen in de praktijk, maar ons wel is overkomen.

Mijnheer X is 61 jaar en is mijn zwager. Hij heeft 3 broers en 3 zussen alsmede 2 kinderen uit een eerder huwelijk. X is met spoed opgenomen op de IC in Goes en na één dag overgebracht naar de IC in Antwerpen (belgië). X overlijdt na bijna 2 weken verblijf op IC in Antwerpen.

X heeft al jaren geen contact meer met zijn 2 dochters en nagenoeg geen contact met zijn broers en zusters. Dit is de zijn eigen keuze geweest.

Zijn beide kinderen wensen niets te maken willen hebben met X en weigeren iedere benadering en contact. Als zwager van X heb ik uiteindelijk de begrafenis bekostigd, want niemand neemt hierbij de verantwoording voor de begrafenis. Eerst wil de gemeente wel iets doen, maar snel trekken zij zich weer terug. X blijkt niet voor te komen in de basisadministratie van de gemeente.

Wat is het grote probleem:

1. Mijnheer X blijkt geen zorgverzekering te hebben. Na onderzoek door mij blijkt dat X in 2014 is uitgeschreven uit de zorgadministratie wegens niet betalen van premies voor de zorg. Het zorginstituut Nederland heeft X ook uitgeschreven i.v.m. de melding door de gemeente dat persoon onvindbaar is.

2, Mijnheer X woonde al 10 jaar in de gemeente en is in 2014 alleen verhuist in dezelfde straat zo'n 10 huizen verder. Vanaf dat moment blijkt X voor de gemeente onvindbaar en wordt X verwijderd uit de basisadministratie van de gemeente. Vreemd want zo'n beetje heel Zierikzee kent X. Hij kreeg wel post van allerlei instanties op het juiste adres. (BTW aanslagen ivm met zijn glazenwassersbedrijf, nota's voor energie e.d. etc. etc.) Bedrijf stond niet meer geregistreerd bij KvK.

3. Mijnheer X blijkt huurschulden, schulden zorgpremie e.d. te hebben die oplopen zijn tot € 15.000 (Meer schuldeisers zijn zeer waarschijnlijk).

U begrijpt dat de zorgkosten aardig in de papieren lopen alsmede de repatriëring vanuit België naar Nederland.

Mijn vraag luidt: Als niemand zich over de begrafenis van X wil ontfermen, wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor het dragen van de begrafeniskosten.
Ondergetekende heeft opdracht gegeven aan de begrafenisondernemer want die wil begrijpelijk een opdrachtgever hebben en ik zag op korte termijn geen andere optie.
Niets doen was dus geen optie.

Ik ben benieuwd naar uw reactie

Vriendelijke groet,

Xxxxxxx van der Xxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Dit soort ervaringen is niet uniek. Ze komen in allerlei varianten dagelijks voor, helaas.

Als u de begrafenis hebt bekostigd, hebt u recht op vergoeding van uw kosten uit de nalatenschap. Of er een nalatenschap is, weet ik natuurlijk niet, maar volgens uw verhaal is die er niet. Als die er niet is, hebt u pech. De kinderen van uw zwager zullen de nalatenschap weigeren. Als er geen kleinkinderen zijn die vervolgens erfgenaam worden of als die ook weigeren, worden de broers en zussen van uw zwager diens erfgenamen.
Ik neem ook aan dat uw zwager geen echtgenote meer had. Anders zou zij naast de kinderen ook erfgename zijn.

In Nederland zou het zo zijn, dat als uw zwager bijvoorbeeld was overleden op de IC te Goes en dat niemand zijn uitvaart zou willen regelen, de gemeente Goes dan wettelijk verplicht zou zijn om de lijkbezorging te regelen. Dat, omdat Goes de gemeente is waar hij verblijft - in de koelcel van het mortuarium van het ziekenhuis neem ik aan - op het moment dat vast komt te staan dat niemand de uitvaart regelt. De gemeente Goes kan dan niet niets doen. De gemeente van overlijden of de woongemeente zijn niet verplicht om iemands lijkbezorging uit te voeren, maar de gemeente waar hij is op het moment dat vast staat dat niemand iets doet. Dat in dit voorbeeld Goes ook de gemeente van overlijden is, is toeval maar niet bepalend.

In het Nederlandse systeem zou bij een overlijden en niets doen van nabestaanden de gemeente Antwerpen de gemeente zijn die verantwoordelijk is voor de lijkbezorging. Hoe de regelingen in België zijn weet ik niet. Het ziekenhuis in Antwerpen zou die regelingen wel kennen, neem ik aan. En natuurlijk de gemeente Antwerpen.

Maar ik voel al wel aan dat u iemand met verantwoordelijkheidsgevoel bent en de zaken niet op hun beloop wilt laten. Tja, dan loopt u zelf het risico.

1. Dat uw zwager geen zorgverzekering had, is een probleem. Maar niet uw probleem. De ziekenhuizen in Goes en Antwerpen mogen hun kosten natuurlijk ook declareren bij de erfgenamen van uw zwager. Maar als de kinderen de erfenis verwerpen en broers en zussen dat ook doen, vissen de ziekenhuizen achter het net.

2. Dat uw zwager sinds zijn verhuizing enkele panden verderop voor de gemeente onvindbaar is, is vreemd, maar niet ondenkbaar. Maar ook dat is nu niet uw probleem.

3. Dat uw zwager huurschulden e.d. had, is ook vervelend. Maar als zijn erfgenamen afstand doen van de erfenis, zijn zij niet verantwoordelijk. Ook u niet.

Ja, ik kan mij voorstellen dat de zorgkosten aardig in de papieren lopen, maar dat zijn niet uw verplichtingen. De zorgkosten zijn voor rekening van de erfgenamen. U bent geen erfgenaam (uw vrouw als zus van uw zwager kan het misschien wel worden als zijn kinderen de erfenis formeel verwerpen, maar dan moet zij het vervolgens ook verwerpen).
U moet natuurlijk niets gaan tekenen waarbij u zich verantwoordelijk stelt voor de zorgkosten!
Ik begrijp niet waarom de repatriëring vanuit België naar Nederland in de papieren zou lopen. Vervoer van een overledene van Antwerpen naar Zierikzee is niet ingewikkelder dan vervoer van een overledene vanuit Eindhoven naar Zierikzee.

Ik begrijp dat u opdracht hebt gegeven aan een begrafenisondernemer; in dat geval bent u 100% verantwoordelijk voor de betaling van de rekening van die ondernemer. U hebt in theorie wel verhaal op de nalatenschap of de erfgenamen. Maar in de praktijk hebt u waarschijnlijk geen verhaalsmogelijkheid.

Ik zou in uw geval willen voorstellen dat de broers en zussen van de overledene samen de kosten van de begrafenis dragen. Ook al was er niet veel contact, toch was er de wil om een waardig afscheid te regelen.

U zegt dat niets doen geen optie was. Nou, die was het wel. Als u niets zou doen en anderen ook niet, zou de gemeente de lijkbezorging regelen. Maar dat zou niet het type uitvaart zijn waar u zich on zou vinden, waarschijnlijk.

Ik zie geen reden waarom u de zorgkosten ook geheel of deels zou moeten betalen.

Ik heb uw naam onleesbaar gemaakt vanwege de privacy.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE