Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan ik de begrafeniskosten voor schoonvader "verwerpen"?


10 mei 2010

Vraag nummer: 7559  (oude nummer: 15728)

Onlangs overleed mijn schoonvader; hij laat zijn vier kinderen en partners achter met een grote schuld. Omdat hij geen uitvaartverzekering had, lijken we ook voor de kosten van de uitvaart op te moeten draaien.
Voor de schuld, welke in het buitenland is opgebouwd, hebben we advies gekregen van een (buitenlandse) notaris. De conclusie is dat alle kinderen de erfenis zullen verwerpen. Deze notaris gaf ons ook advies de rekening voor de begrafenis niet te betalen omdat we ons hiermee als erfgenamen zouden gedragen, hergeen een verwerping in de weg zou kunnen staan.
Vragen en antwoorden op uitvaart.nl - en mijn eigen gevoel - lijken echter strijdig met dit advies. Gaarne uw mening.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan de adviezen van de betreffende notaris niet begrijpen.

Eerst maar eens het advies om de rekening van de begrafenis niet te betalen. Dat lijkt mij een onzinnig advies. Hoe denkt die notaris dat iemand onder de rekening uit komt, als hij opdracht heeft gegeven aan een uitvaartondernemer? Als zijn opdrachtgever de rekening niet betaalt kan de betreffende ondernemer naar de rechter stappen. Gegarandeerd dat er een veroordelend vonnis komt. Dat levert alleen een hoop gedoe en veel extra kosten op. Daar worden advocaten, deurwaarders en incassobureau's rijk en u arm van.

Men kan de uitvaartkosten ook niet 'verwerpen' om de simpele reden dat ze niet tot de nalatenschap behoren.
En denkt u dat er nog 1 uitvaartondernemer in Nederland zou zijn die een uitvaart regelt zonder volledige betaling vooraf, als hij het risico zou lopen dat kinderen later zijn rekening 'verwerpen'? Zo zit het recht niet in elkaar.

Als men de kosten van de uitvaart betaalt, gedraagt men zich niet als erfgenaam, mits men die kosten niet uit de nalatenschap betaalt.

Ik snap ook niet de opmerking dat men zich door het betalen van de uitvaartkosten wel als erfgenaam zou gedragen. De uitvaartkosten behoren immers per definitie niet tot de nalatenschap. Zij zijn geen schuld van de nalatenschap. De kosten zijn per definitie pas ontstaan NA het overlijden van uw schoonvader. Hij had ze niet op het moment van zijn overlijden, welk moment bepalend is voor de omvang van de nalatenschap, het totaal van plussen en minnen. Uw schoonvader is ook niet de persoon die met de uitvaartondernemer een overeenkomst is aangegaan.
Nu is het wel zo dat men uitvaartkosten met de nalatenschap mag verrekenen. Maar dat is iets anders. Als men dat niet doet en ze gewoon uit eigen zak betaalt, is er niets aan de hand.

U kon sowieso niet onder de kosten uit. Misschien dat deze buitenlandse notaris de Nederlandse regels niet kent. Maar als (aangetrouwde) kinderen niet zelf de uitvaart zouden regelen en betalen, zou de gemeente het moeten doen. De gemeente mag de kosten op grond van de wet echter geheel verhalen op de kinderen (of de echtgenoot). Linksom of rechtsom zouden de kinderen toch moeten betalen. Dan heeft die omweg geen zin. Bovendien kan de gemeente de uitvaart heel anders doen dan dat u dat zelf gewild zou hebben; dat geeft alleen narigheid. Kinderen kunnen het daarom beter gewoon zelf doen naar hun eigen inzicht. Het is natuurlijk vervelend als (schoon)ouders zo onverantwoordelijk zijn om zelf geen regeling voor hun uitvaart te treffen. Maar ja, daar is niets aan te doen; kinderen worden dan altijd met de kosten opgezadeld.

Gelet op de wetgeving waarbij kinderen altijd voor de uitvaartkosten aansprakelijk zijn, is het ook een onjuiste gedachte dat het betalen van uitvaartkosten impliceert dat men zich per defintitie als erfgenaam gedraagt. Dat zou in Nederland geen enkele echtgenoot (die onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd) of geen enkel kind een erfenis kunnen verwerpen. Want zij zijn altijd aansprakelijk voor uitvaartkosten. Kortom, daar is geen relatie tussen, mits men de uitvaartkosten maar niet geheel of deels uit de nalatenschap betaalt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE