Is de gemeente verantwoordelijk? (overlijden broer in de bijstand)


11 maart 2008

Vraag nummer: 5266  (oude nummer: 10421)

mijn broer zit al jaren in de bijstand. hij is nu stervende en heeft geen verzekering.Ook heeft hij geen contact met ouders en familie.moet de gemeente hem nu begraven en kunnen ze de kosten toch op ons verhalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw broer komt te overlijden en niemand onderneemt actie om zijn uitvaart te regelen (en te bekostigen), dan zal de gemeente het regelen en betalen.
De gemeente heeft het wettelijke recht om de kosten te verhalen op het vermogen (spulletjes, auto, huis) van de overledene en als dat onvoldoende is op diens vrouw en kinderen, als hij die heeft. De gemeente kan de kosten ook verhalen op erfgenamen (broers en zussen en ouders zijn erfgenamen als er geen vrouw en/of (klein)kinderen zijn). De erfgenamen kunnen afstand doen van de erfenis en zijn dan niet meer aansprakelijk voor de kosten. Dat geldt niet voor vrouw en kinderen, die zijn altijd financieel verantwoordelijk.

U moet overigens wel bedenken dat als de gemeente de uitvaart regelt, zij geen rouwdienst, opbaring etc. hoeft te regelen waar nabestaanden afscheid kunnen nemen. Als nabestaanden daar prijs op stellen, moeten ze zelf de uitvaart regelen. De gemeente houdt het in de regel zo eenvoudig en goedkoop mogelijk.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de sub-rubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente' in de categorie 'Overige onderwerpen'.

Zie ook vraag 256 "Wie verantwoordelijk kosten uitvaart?" in de lijst 'Meest gestelde vragen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.