Ik heb niets getekend maar krijg toch nota grafrechten


17 november 2012

Vraag nummer: 32732

Ik ben geen familielid of erfgename van overledene.
zij heeft verder geen familie of erfgenamen. ik heb de begrafenis geregeld met de uitvaartverzorging.
kennelijk heeft hij mij bij de gemeente opgegeven als rechthebbende . ik heb niets getekend.
vooraf ben ik bij de wethouder geweest met dit probleem. bedoeling is of de gemeente haar begrafenis kan betalen. wethouder verwijst mij naar een ambtenaar. dat heb ik gedaan en daar komen we ook niet uit. zijn advies is indien de nota komt moet ik hierop reageren. nu krijg ik een nota van de gemeente assen. mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen.nogmaals ik ben geen familielid of erfgename. wat kan u mij adviseren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op basis van zulke algemene gegevens kan ik u geen advies geven. Dat kan niemand.

De vraag is wat er precies tussen u en de uitvaartonderneming besproken en afgesproken is, wat deze precies aan de gemeente heeft medegedeeld en op basis van wat de gemeente meent om u een nota voor grafrechten te kunnen sturen. Dat kan de gemeente niet op basis van niets.

U hebt deskundig juridisch advies nodig van iemand die alle details en de papieren in deze kwestie bekijkt.
U adviseer u dringend om snel contact op te nemen met het Juridisch Loket, www.JuridischLoket.nl. Daar kan men u zonodig aan een advocaat helpen. U hebt die hulp nodig, als ik uw verhaal lees.

U moet de medewerker van het Juridisch Loket en/of de advocaat een print van deze mail laten lezen. Ik wijs hen op een vonnis van de Rechtbank Arnhem van 16-09-2009, zaaknummer 183879, LJN BJ8847. En op een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 18-11-2008, zaaknummer 104.004.558, LJN BH6241.
Zij kunnen beoordelen of u in een vergelijkbare situatie bent. Dan kunt u misschien onder de kosten uit komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >