Goedkoop financieren uitvaart bij leven


20 oktober 2002

Vraag nummer: 1297  (oude nummer: 1643)

Sun May 28 15:40:10 2000

Ik lees in het blad "PLUS" dat, mits gedaan via een uitvaartverzekering of koopsompolis, het vooraf storten van een bedrag voor je uitvaart volledig aftrekbaar is.
a. Is dat correct?
b. Wat zijn de gevolgen voor de kinderen na mijn overlijden?
m.h.d.

Antwoord:

Sun May 28 22:47:17 2000

Geachte heer of mevrouw,

U hebt twee vragen.

Inderdaad is het mogelijk om de kosten van een uitvaart vooraf fiscaal aftrekbaar te regelen. U schrijft het echter niet helemaal goed op. U schrijft dat het kan via een een uitvaartverzekering OF koopsompolis.
Het kan bij een natura-uitvaartverzekeraar IN DE VORM VAN een koopsom.
Ik zal het even uitleggen. U kunt ook bij een gewone (uitvaart)verzekaar een bedrag voor het overlijden regelen, maar dan is het niet aftrekbaar, omdat niet vastligt dat het bedrag voor de uitvaart gebruikt wordt. Uw nabestaanden kunnen er bij wijze van spreken wel van op vakantie. Het bedrag moet uitsluitend voor de uitvaart gebruikt kunnen worden. Bij een begrafenis kunt u ook de kosten van het graf meenemen, en bij een crematie de kosten van een urnennis in een wand of urnengraf.
Het moet formeel niet om een koopsom gaan; u kunt in theorie ook periodieke premies betalen die aftrekbaar zijn, maar dan kom je normaal niet boven een drempel uit. Pas boven een drempel zijn de kosten aftrekbaar. En dat effect bereik je alleen optimaal met een koopsom.
Voor een fiscaal aftrekbare uitvaart-koopsom kunt u terecht bij de grote natura-uitvaartverzekeraars zoals Monuta, AVVL, NUVA, Cooperatie PC of Dela; voor een fiscaal aftrekbaar graf of een urnennis bij Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl), die overigens ook fiscaal aftrekbare koopsommen voor een grafmonument of begrafenis verzorgen.

U vraagt voorts wat de gevolgen na uw overlijden voor uw kinderen zijn. Alleen maar positieve gevolgen.
Ze komen niet meer voor kosten te staan (u moet de verzekering niet al te krap nemen; een gemiddelde uitvaart kost al snel Fl. 8.000,-; een graf en grafsteen kosten minstens nog een paar duizend gulden). En de kinderen hebben veel meer te erven. Want vanaf volgend jaar zijn de kosten van de begrafenis/crematie en het graf/urnennis voor kinderen niet meer fiscaal aftrekbaar.

Een kort rekenvoorbeeld. Als u een uitvaart afkoopt ter waarde van Fl. 10.000,-, en een graf en grafsteen van samen nog eens Fl. 8.000,-, betaalt u afhankelijk van uw leeftijd een bedrag tussen de Fl. 8.000,- en Fl. 13.000,- schat ik zo. De leeftijd is logischerwijs de bepalende factor voor de hoogte van de afkoopsom.
Laten we het bedrag van de afkoopsom eens stellen op Fl. 10.000,-. Als Fl. 2.000,- binnen de drempel valt, kunt u Fl. 8.000,- aftrekken en krijgt u in het 50% tarief inkomstenbelasting Fl. 4.000,- terug. U hebt alles dan afgekocht voor Fl. 6.000,-. Als u morgen dit afsluit en overmorgen verongelukt, is alles gedekt.
Vergelijk dit met de situatie dat u Fl. 25.000,- spaargeld op de bank hebt staan. Als u denkt "Ach, ik heb geen verzekering nodig, ik kan het zelf wel betalen", dan klopt dat. U kunt het zelf betalen. Maar u betaalt natuurlijk veel meer. Als u volgende week overlijdt zonder deze verzekering, hebben de erfgenamen van dat spaargeld nog maar Fl. 7.000,- over; zij betaalden Fl. 18.000,- uit de nalatenschap. Met de verzekering hebben zij Fl. 19.000,- over om te verdelen.
Nu (tot 1-1-2001) mogen de kinderen de kosten van een uitvaart van hun vader of moeder ook zelf van hun inkomstenbelasting aftrekken. Echter, ze hebben ieder voor zich te maken met een drempel. Stel, zij betalen (uit de nalatenschap) Fl. 18.000,-. Stel er zijn 4 kinderen. Ze betalen dan ieder Fl. 4.500,-. Stel dat bij iedereen Fl. 2.000,- binnen de drempel valt, dan kunnen ze ieder Fl. 2.500,- aftrekken. Als ze allemaal in het 50%-tarief zitten, krijgen ze ieder Fl. 1.250,- terug. Ze betalen dan effectief samen (4 x Fl. 3.250,- =) Fl. 13.000,-. Dat is flink meer dan de Fl. 6.000,- waarvoor u netto de verzekering afsloot.

U moet er bij een natura-verzekering op letten dat de verzekering waardevast is. Bij de boven genoemde verzekeraars (Dela, AVVL etc.) en bij Grafzorg Nederland groeit het kapitaal mee met de kosten. Bij commerciële verzekeraars (ik zal geen namen noemen, u moet er zelf maar op letten) is dat vaak niet het geval. Sommigen bieden wel 'winstdeling', maar dat is absoluut waardeloos; boeverij zelfs, zou ik zeggen. Bij een inflatie van 3% krijgt u 0,3% winstdeling. Nooit doen dus.

Het is een wat lang antwoord geworden, maar ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Ik ben een grote fan van vooraf financieren, mits in de juiste waardevaste constructie bij een degelijke natura-uitvaartverzekaar. En juist dit jaar is het nog extra aantrekkelijk, omdat de tarieven inkomstenbelasting nog hoog zijn. Volgend jaar gaan ze omlaag. Dat is op zich leuk, maar voor aftrekposten jammer. Want dan krijgt u volgend jaar veel minder terug. Volgend jaar hebt u er ook mee te maken dat een waarde van een uitvaartverzekering boven Fl. 12.200,- meetelt voor de vermogensrendementsheffing. Dat pleit ervoor om een graf niet via een verzekeraar, maar rechtstreeks bij/via Grafzorg Nederland te kopen, want een aldaar gekocht graf (en een deposito voor een grafmonument) telt niet in dat bedrag mee.

Ik heb ook hierboven ook niet meegenomen dat de meeste mensen getrouwd zijn of een partner hebben en daar natuurlijk ook iets voor moeten regelen. Dat maakt de effecten van afkopen alleen maar gunstiger.

Zie ook mijn artikel 'Forse besparingen mogelijk op kosten uitvaart' in de rubriek Publicaties van deze site. Dit artikel bevat ook enkele rekenvoorbeelden. Taaie kost, maar het kan u en uw kinderen makkelijk ruim Fl. 10.000,- besparenÂ…

mr W.G.H.M. van der Putten

28 mei 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >