Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen nabestaande (moet gemeente rekening houden wens overledene)


6 september 2004

Vraag nummer: 3298  (oude nummer: 4612)

Geachte heer / mevrouw,
Volgens de wet op de lijkbezorging is de gemeente (burgemeester) verantwoordelijk voor de lijkbezorging als niemand anders daarin voorziet (par. 5 art 20-22). In deze artikelen staat niets geschreven over eventuele wensen, behalve de nadrukkelijke wens tot ontleding. Wanneer een overledene waarvoor een uitvaart middels overheidszorg wordt geregeld bepaalde wensen heeft geuit (schriftelijk / notarieel) in hoevere moeten wij als gemeente daarin meegaan, mede gezien de kosten.

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

Dirk Naaijkens
Gemeente Gemert-Bakel
Werkterrein Maatschappelijke Zaken
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

dirk.naaijkens@gemert-bakel.nl

Antwoord:

Geachte heer Naaijkens,

Ook op de artikelen 20-22 zijn de overige bepalingen van de Wet op de lijkbezorging van toepassing, dus ook de bepaling in artikel 18 dat de wens van de overledene leidend is. Als van de overledene bekend is dat hij of zij een voorkeur had voor crematie bijvoorbeeld, moet die wens gevolgd worden. Indien de overledene kerkelijk was, ligt een kerkdienst voor de had.

Een punt is, of een gemeente alle wensen moet vervullen, als daar grotere of kleinere kosten tegenover staan. Het antwoord is: neen. Als voor bepaalde keuzes de kosten nauwelijks of niet verschillen, moet de keuze van de overledene worden gevolgd. Niet alleen schriftelijke wensen zijn relevant, ook mondeling geuite wensen (de Wlb spreekt zelfs over 'de vermoedelijke wens' van de overledene). Maar zodra bepaalde keuzes extra kosten met zich mee brengen (een grafkelder bijvoorbeeld, of een monument van roze graniet) hoeven deze keuzes niet gevolgd te worden.

Deze vraag is overigens al enkele malen in diverse varianten aan de orde geweest. Zowel vanuit de optiek van gemeenten, als vanuit de optiek van nabestaanden (bijvoorbeeld vraag 3704 'Crematie door gemeente, maar zonder afscheid'). Zie de sub-rubriek 'Kosten uitvaart'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE