Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen familie toch begrafenis rekening


11 september 2007

Vraag nummer: 4959  (oude nummer: 9699)

Geachte heer/mevrouw,

Maart jl pleegde een ex vriend zelfmoord. Met deze vriend was geruime geen relatie en geen samenleven meer. Na zijn zelfmoord kwam de familie hier wel aan tafel met de uitvaart ondernemer daar de familie uit friesland kwam en de overledenen bij mij in de buurt woonachtig was.

Ik verkeerde op dat moment in overspannen toestand en broer en ouders van de overledenen niet wilde het formulier cq opdracht van de begrafenisondernemer niet tekenen en vroegen mij te tekenen met de woorden "teken maar wij regelen verder alles" Ik heb getekend in de veronderstelling dat dit verder niets met de rekening etc te maken had.

Nu ben ik geen familie, geen erfgenaam etc en krijg nu toch de rekening van de begrafenis รก 7000 euro gepresenteert.

Er is een kleine polis afgesloten door de vader van de overledenen, deze keert +/- 1500 euro uit aan de vader doch dit hoeft niet voor de begrafenis te worden gebruikt en zal ook niet gebeuren daar de ouders geheel niet aanspreekbaar zijn door mij of de notaris en dus ook niet op hun mondelinge afspraak van dat zij het wel verder zouden regelen.

Ben ik nu toch verantwoordelijk voor deze begrafenis rekening terwijl ik geen enkele familie band heb of heb gehad, zelfs geen relationele band en ook geen wettelijke erfgenaam ben?

Hoe zit dit wettelijk en wat zou ik kunnen of moeten doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U zit in een lastig parket. U had het opdrachtformulier van de begrafenisondernemer nooit moeten tekenen! Nu zit u vast aan de kosten. U bent er verantwoordelijk voor dat de ondernemer de rekening betaald krijgt. Of dat u of dat anderen de rekening betalen maakt (voor de ondernemer) niets uit. U bent voor hem de aanspreekbare persoon; als hij incasso start of er zelfs een rechtszaak van maakt, bent u de klos.

Ik zou als ik u was zo snel mogelijk de rekening bij de ouders en broers van de vriend leggen. Zij zijn erfgenamen en zij moeten de kosten uit de nalatenschap betalen. U hebt slechts als zaakwaarnemer opgetreden.

U kunt het de familie alsnog eerst vriendelijk vragen. Dat zou ik als ik u was per brief doen en vragen om u binnen 7 dagen te laten weten dat ze de nota voldoen. Krijgt u geen of geen positief bericht, dan adviseer ik u onmiddellijk een advocaat in de arm te nemen. Als u er bij voorbaat zeker van bent dat de familie toch negatief reageert, kunt u beter meteen een advocaat inschakelen. U moet de ondernemer betalen, maar hebt recht op gehele vergoeding van de kosten.

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Kosten uitvaart'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten
PS Ik raad iedereen af om klant te worden bij KPN. Ik verhuis volgende week van Wassenaar na Velp en heb een maand geleden de verhuizing bij KPN geregeld en nieuwe telefoon- en faxnummers toegewezen gekregen. Plotseling blijkt er door KPN een fout te zijn gemaakt, zijn de toegewezen nummers vervallen en vindt er geen verhuizing/aansluiting op de afgesproken datum plaats. En dat terwijl de afgelopen maand aan relaties ruim 2000 adreswijzigingen met de nieuwe telefoon- en faxnummers verzonden zijn, nieuw foldermateriaal met die nummers is ontworpen, briefpapier etc etc.
Wij hebben volgende week geen telefoon, geen fax en er is geen internetverbinding en geen e-mailverkeer mogelijk.
KPN is en blijft weigerachtig om het probleem op te lossen.
U bent gewaarschuwd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE