Fiscale behandeling uitvaartkosten


26 november 2002

Vraag nummer: 1660  (oude nummer: 2025)

Tue Dec 4 23:47:44 2001

In de rubriek "Uitvaartkosten" las ik het artikel "Forse besparingen mogelijk op kosten graf en uitvaart".

Wat ik graag wil weten, is of dat stuk over besparingen op uitvaartkosten ook nog geldt in het huidige nieuwe belastingstelsel.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

J. van Strien

Antwoord:

Wed Dec 5 14:45:03 2001

Geachte heer Van Strien,

Het principe van het betreffende artikel geldt altijd nog, ook al zijn inmiddels percentages IB gewijzigd en heet e.e.a. persoonsgebonden aftrek en heten buitengewone lasten nu buitengewone uitgaven. Sterker, het is zelfs aantrekkelijker geworden. Tot 1-1-2001 hadden kinderen fiscale aftrek over de kosten die zij (al dan niet uit de nalatenschap) betaalden voor de uitvaart van (een van hun) ouders. Na 1-1-2001 is die aftrekmogelijkheid vervallen. De tegenstellingen zijn dus scherper.
Nog wel aftrekbaar zijn de kosten die mensen maken t.b.v. hun eigen uitvaart (door een natura-verzekering af te sluiten of een deposito te doen), de uitvaart van hun partner of de uitvaart van inwonende kinderen tot 27 jaar. Het blijft gunstig om de uitvaartkosten af te kopen zolang men nog niet gensioneerd is, omdat velen na hun 65e in een lager belastingtarief vallen.
De langstlevende echtgenoot heeft t.z.t. wel aftrek over de kosten van de uitvaart van de eerst-overledene, maar vaak alleen of grotendeels in het 19%-tarief, terwijl men voorheen in het 37, 42 of 52%-tarief zat. Vroeger konden kinderen die kosten voor hun rekening (en aftrek) nemen, maar nu dus niet meer. Van de uitvaart van de langstlevende hebben kinderen geen aftrek meer.
Afkopen van uitvaartkosten is altijd fiscaal aantrekkelijk, mits er de garantie is dat de diensten/uitkering waardevast is.
De aantrekkelijkheid is groter als het gaat om grotere bedragen en dat speelt vooral bij een begrafenis en een eigen graf. De kosten van een eigen graf en grafmonument zijn immers aanzienlijk (gemiddeld tussen fl. 8.000,- en 12.000,-, afhankelijk van de woonplaats). Verstrooiing na crematie is veel goedkoper.
Het spreekt voor zich dat personen met hogere kosten ook veel meer kunnen besparen. Zelf vind ik het echter vooral jammer dat juist mensen met een bescheiden inkomen zelden van dit soort mogelijkheden gebruik maken, want daar kan een besparing van fl. 500,- tot fl. 3.000,- naar verhouding meer betekenis hebben dan mensen met een ruim inkomen en ruim vermogen, die fl. 10.00,- besparen.

Sinds 1-1-2001 speelt er nog een ander aspect en dat is de vermogensrendementsheffing. Wie spaargeld apart heeft staan om later de uitvaartkosten van te betalen, kan er elk jaar 1,2% van aan belasting moeten afdragen (tenzij men heel weinig geld heeft, want dan blijft men beneden een drempel). 1,2% klinkt wel laag, maar als je het 30 jaar lang elk jaar betaaltÂ….
Met een fiscaal aftrekbaar deposito of uitvaartverzekering bespaart men die jaarlijkse kosten, terwijl de waarde van een
uitkering wel op peil blijft.
Men moet er echter aan denken dat verzekeringen boven ongeveer fl. 12.500,- ook voor de rendementsheffing gaan meetellen. Dat is ook nieuw sinds 1 januari 2001.
Wie 2 begrafenissen en een graf een grafmonument in een gewone verzekering regelt, komt daar ruim boven uit en is dus nog steeds 1,2% per jaar kwijt. Wie de begrafenissen in een verzekering regelt, maar het graf en het monument alvast apart koopt (bijvoorbeeld via Grafzorg Nederland fiscaal aftrekbaar; de 'levering' kan ingaan op het moment van overlijden) bespaart wel 1,2% vermogensrendementsheffing. Het graf + grafmonument valt ook buiten Box 3, omdat het volgens vaste jurisprudentie geen vermogensgoed met waarde in het economisch verkeer is.

Zie o.a. ook vraag 1643 'Goedkoop financieren uitvaart bij leven'. En ik heb een paar fiscale tips gegeven in vraag 1899 'Begrafenisverzekering voor 70 jaar en ouder (en fiscale besparingen voor mensen met en zonder spaargeld)'.

Lezenswaardig is ook het artikel in de Bibliotheek van deze site in de rubriek Consumentenzaken over Uitvaartkosten en financiering ("Wat gaat het me kosten en hoe financier ik de uitvaart?")
http://www.uitvaart.nl/index.php?s_page_id=329

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

5 december 2001

------------

Naschrift 2008:

De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt om de aftrek van buitengewone uitgaven voor (ziekte en) overlijden per 1 januari 2009 sterk te beperken. Er is sprake van om de aftrek voor kosten i.v.m. overlijden geheel af te schaffen. Men doet er daarom verstandig aan om - nu het in 2008 nog kan - de kosten van een uitvaart vooraf te regelen. Volgend jaar kan het waarschijnlijk niet meer.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn