Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Financieel dilemma (kosten uitvaart moeder)


30 september 2003

Vraag nummer: 2520  (oude nummer: 3141)

Voor onze moeder zijn helaas haar laatste dagen geteld. Ze heeft er altijd nogal een aparte levenswijze op nagehouden; op zich geen probleem, ware het niet dat de laatste 35 jaar in het teken hebben gestaan van haar drankverslaving.
Door deze levenswijze zijn er ook de nodige schulden ontstaan. Sinds ca. 4 jaar heeft ze hulp van Maatschappelijk Werk om haar financieel te begeleiden.
Wij ontdekten zojuist dat haar uitvaartverzekering al in 1997 opgezegd is vanwege het niet nakomen van haar financiele verplichtingen.
Wij vrezen dus dat wij (de kinderen) straks voor de kosten van de uitvaart ed. op mogen draaien.
Onze moeder ligt nu in het ziekenhuis en zal daar ook blijven.
Wat kunnen wij na haar overlijden doen om de kosten binnen de perken te houden ?
En wat dienen wij te doen op het moment dat onze moeder komt te overlijden ?
Dienen wij zelf iemand te vragen om e.e.a. te regelen of kunnen wij dit zelf doen ?
En is er nog een mogelijkheid om de kosten van de uitvaart te verhalen, bijv. bij de gemeente ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In tal van varianten is deze problematiek vaker in deze rubriek aan de orde geweest, zowel in de vroegere sub-rubriek Erfrecht als in de sub-rubriek Kosten uitvaart.
Helaas is de door u beschreven situatie niet uniek.

Samengevat geldt het volgende. Er zijn 2 opties, maar beiden met dezelfde uitkomst.
1. U kunt als kinderen de uitvaart regelen en samen de kosten dragen;
2. U kunt ook de hele boel aan de Sociale Dienst overlaten (met veel sousa, want men gaat het meestal echt niet zomaar doen), maar dan krijgt u als kinderen de rekening van de gemeente.
Het is niet zo dat u de kosten bij de gemeente kunt verhalen, maar juist andersom is wettelijk vastgelegd dat de gemeente de kosten op de kinderen kan verhalen.
Kortom, u draait toch voor de kosten op.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE