Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Familie draait op voor kosten uitvaart partner?


7 november 2002

Vraag nummer: 1458  (oude nummer: 1814)

Sat Feb 23 20:50:10 2002

Mijn partner is overleden, maar wij hadden geen rechtsgeldige relatie. Familie is volgens mij nu wettelijk erfgenaam, en dus ook voor de kosten. Klopt dit?

Toen mijn partner is overleden heb ik destijds de akte getekend zoals deze was opgemaakt door de uitvaartondernemer. Ik ben dus nu verantwoordelijk voor de afhandeling van deze rekening. Wettelijk gezien hadden wij geen relatie. De familie beheert op dit moment zijn rekening/tegoeden. Ik moet nu zijn uitvaartkosten betalen en de familie wenst geen bijdrage te doen in de kosten of de kosten in het geheel te voldoen.
Wat kan ik hier nog aan doen? Ben ik nu verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart, of is de familie dit. Ik heb notabene getekend en zij niet.

Antwoord:

Sun Feb 24 00:00:12 2002

Geachte heer,

De persoon die aan de uitvaartverzorger opdracht gaf voor de uitvaart, is door de uitvaartverzorger aanspreekbaar voor de kosten. In gewoon Nederlands: de uitvaartverzorger kan u de rekening sturen en die moet u betalen. Betaalt u niet, dan kan hij incasso laten uitvoeren en u zonodig voor de rechter dagen.
Kortom, de normale gang van zaken wanneer iemand iets koopt, bestelt of een opdracht geeft.

De vraag is of die kosten voor eigen rekening behoren te zijn. Nee. De uitvaartkosten zijn kosten die verhaald kunnen worden op de nalatenschap van de overledene. U hebt niet voor uw eigen plezier opdracht gegeven voor een uitvaart; u deed het - juridisch - als zaakwaarnemer van de overledene en diens erfgenamen. De erfgenamen dienen u de kosten te vergoeden uit de nalatenschap. Als zij dit niet vrijwillig doen, zou ik een advocaat of incassobureau inschakelen en ze zonodig zeker voor de rechter dagen. Succes verzekerd.

Kost alleen veel tijd, ergernis (en de erfgenamen extra geld, want zij draaien voor extra kosten op). U kunt het nog een keer beleefd vragen, onder verwijzing naar de vraag en het antwoord op deze site.
Komen de erfgenamen dan nog niet over de brug, dan hebben ze de latere trammelant aan hun zijde, de extra kosten (waaronder wettelijke rente, nu 7%) aan zichzelf te wijten.

mr W.G.H.M. van der Putten

24 februari 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE