Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Extra kosten begrafenisondernemer


14 maart 2012

Vraag nummer: 27765

mogen er door de begrafenisondernemer extra kosten berekend worden van bijv rouwauto e.d. die hij bij derden inhuurt en nog een keer kosten voor verzorging van de overledenen terwijl deze kosten ook al door het ziekenhuis in rekening gebracht zijn omdat degene daar is overleden
graag verneem ik dit graag op korte termijn

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat kan ik zo niet beoordelen. Als de begrafenisondernemer een rouwauto op de begroting heeft gezet voor een bedrag van bijvoorbeeld 250,-, dan kan hij later niet zonder overleg een auto op de rekening zetten voor een bedrag van 350,-. En dan achteraf zeggen dat dit komt omdat hij die auto bij derden inhuurde.
Hij kan wel tijdig (!) vertellen: "Ik ging er in de offerte van uit dat ik een volgauto zou kunnen huren bij de firma A. Maar nu blijken alle auto's van de firma voor die dag besproken. Nu kan ik alleen terecht bij de firma B, die alleen een duurdere auto kan leveren en wel voor 350,-." Als dit tijdig wordt verteld, kunt u besluiten om er mee akkoord te gaan dan wel om van die auto af te zien. Zo hoort het.

De eerste verzorging in het ziekenhuis is soms een soort 'nood'-verzorging om te voorkomen dat lichaamsvocht lekt e.d. omdat de uitvaartondernemer de overledene niet snel kan ophalen. Dat is niet vergelijkbaar met een uitgebreide verzorging waarbij een overledene wordt gewassen en gekleed, opgemaakt e.d. Ik zou in uw geval de begrafenisondernemer eerst maar eens om een toelichting vragen.

Als u er met de begrafenisondernemer niet uit komt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen, of een andere klachteninstantie, als uw ondernemer bij een brancheorganisatie is aangesloten. Zie www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Met vragen als: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Zie voor de vraag of men verplicht is om een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE