Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Executeur-testamentair? (Risico kosten regelen uitvaart)


3 november 2008

Vraag nummer: 5823  (oude nummer: 11594)

Oude eigenzinnige oom heeft geen contacten in de familie. Heeft nog wel broers in leven. Ik ben een nichtje en kom er als enige. Ik ben bang dat hij schulden heeft. Hij wil nu dat ik zijn begrafenis regel, maar wat regel ik daarvoor en met welk risico ? schulden heeft.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Even vooraf het volgende. Uw vraag is niet correct in de kop. U vraagt 'moet ik executeur-testamentair zijn?', maar dat bent u niet als u alleen de uitvaart regelt. En als er geen testament is, is er ook geen executeur van het testament. De erfgenamen (dat zijn de broers van uw oom) kunnen onderling wel iemand - die erfgenaam is of een derde - vragen om de nalatenschap af te handelen. Als uw vader nog leeft, bent u geen erfgenaam. Als uw vader niet meer leeft, zijn u en uw eventuele broers of zussen de erfgenamen in plaats van uw vader.

Maar nu de kern van uw vraag. Loopt u een risico als u de begrafenis regelt? Jazeker! Als opdrachtgever van de uitvaartondernemer en als persoon die bij de begraafplaats een graf aanschaft bent u in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Als uw oom alleen of voornamelijk schulden geeft en de andere erfgenamen de erfenis verwerpen, blijft u met de kosten zitten.

U moet de begrafenis alleen regelen als er vantevoren afspraken zijn, en als u weet dat er voldoende geld is. Er zou bijvoorbeeld een en/of bankrekening moeten zijn op naam van uw oom en van u, waar voldoende geld op staat om de kosten van de begrafenis en het graf te dekken. U kunt daar dan direct bij als uw oom overlijdt. Uw oom moet ook zijn wensen op papier zetten, zodat als de erfgenamen ergens over gaan klagen, u een document hebt om naar te verwijzen. Uw oom kan een codicil maken; dat is een persoonlijk geheel handgeschreven brief met datum en handtekening) waarin hij zijn wensen neerlegt. Bijvoorbeeld o.a. waar hij begraven wil worden en wie de begrafenis regelt. Hij kan daarin ook aangeven wie welke persoonlijke spulletjes, foto's e.d. krijgt. Let op: een getypte brief is niet rechtsgeldig, alleen een geheel handgeschreven papier. Hij kan ook een testament maken, maar dat kost ongeveer 500,- euro en ook een verklaring van erfrecht kost een soortgelijk bedrag. Dat kan men met een codicil uitsparen, als er verder toch geen groot vermogen te verdelen is.

Zonder de juiste afspraken en zonder dat er zekerheid is dat u t.z.t. over voldoende geld beschikt, loopt u een groot persoonlijk risico als u de begrafenis gaat regelen.
Vergelijk bijvoorbeeld vraag 11455: 'Verantwoordelijk voor de uitvaartkosten? (Regelen uitvaart oude dame; erfgenamen zijn boos)' in de subrubriek Overige onderwerpen > Kosten uitvaart.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE