DRINGEND HULP GEZOCHT met SPOED (kind ligt op sterven; ouders hebben geen geld of verzekering)


29 januari 2014

Vraag nummer: 37201

Ik heb een vriendin, Xxx van de Xxxxxxx, die een dochtertje heeft... Axxxxx. Haar hartsvriendinnetje en klasgenootje is Bxxxxxx Xxxxxx, van ook XX jaar, en die heeft geen maand meer te leven waarschijnlijk... Ze heeft een hele grote snelgroeiende tumor in haar hersenstam, en kan én niet geopereerd, én niet bestraald meer worden...ze wachten nu tot ze er niet meer is eigenlijk....en moeten 4x per week op en neer naar het ziekenhuis in Xxxxxxxx.
Nu blijkt dat de ouders niet verzekerd zijn bij de DELA. Ze weten dit nog geen week... het gaat allemaal zo verschrikkelijk snel. Bxxxxx is onbereikbaar, kan niet eens meer praten, en er valt steeds meer uit door de tumor die drukt op allerlei zenuwbanen... Er wordt een collecte en inzamelingsactie gehouden op de school van Bxxxxx, maar ik wilde weten of u vanuit uw vakgebied niet een stichting of instelling of instantie kent, die bijspringt (financieel) voor ouders die geen fatsoenlijke uitvaart kunnen bekostigen, simpelweg omdat ze midden in het leven stonden met drie jonge kinderen en dus logischerwijs ook niet met dood of sterven bezig waren ooit... KUNT U HELPEN???
Op Facebook kunt u de pagina en alle nieuws lezen over Bxxxxx, de steunbetuigingen etc.... De pagina van Bxxxx's moeder is: https://www.facebook.com/xxxxxxxxxxxxxx
Laat u mij weten of u, en waarmee u hen kunt verder helpen...? de tijd dringt echt.... Met vriendelijke groet,
Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PS het is dus niet voor mijzelf... maar om deze mensen te helpen met het ophanden zijnde verlies van hun dochter....
LAAT ZE NIET IN DE KOU STAAN....maar HELP

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb de namen en andere persoonlijke gegevens uw verhaal onleesbaar gemaakt, want het lijkt mij niet wenselijk dat deze hele nare kwestie met naam en toenaam op internet staat. Althans niet via derden. Bij de spelregels voor deze adviesrubriek wordt er voor gewaarschuwd dat uw vraag openbaar is. Alles wat u aan tekst intypt, komt 1 op 1 op internet. Alleen uw naam en e-mailadres worden niet gepubliceerd. Maar als u uw naam zelf in de tekst van de boodschap nog eens vermeldt, dan wel.

U zoekt een instantie "die financieel bijspringt omdat de ouders geen fatsoenlijke uitvaart kunnen bekostigen, simpelweg omdat ze midden in het leven stonden met drie jonge kinderen en dus logischerwijs ook niet met dood of sterven bezig waren ooit..."
Het spijt me om nu misschien wat hard en zakelijk in mijn reactie te lijken, maar het moet me toch echt van het hart dat het heel erg onverstandig is om geen verzekering te hebben. Juist als jong gezin dat zich begrijpelijkerwijs geen hoge kosten van een uitvaart kan permitteren, is het van groot belang om verzekerd te zijn. Juist dan!
Want je weet nooit wat een jong gezin kan overkomen. En bij alle ellende die je dan hebt, moet je niet ook nog eens geldzorgen hebben. En zorgen over hoe de uitvaart dan geregeld kan worden.

Maar het is nu zoals het is.
Ik denk even met u mee en zet een aantal opties op een rij.

Als het gezin zelf onvoldoende middelen heeft, kan het misschien in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Dat kan men bespreken met de Sociale Dienst van de gemeente.

Als het gezin zelf helemaal geen mogelijkheden heeft, kan het weigeren de uitvaart te regelen. Dan moet de gemeente het doen. Maar de gemeente heeft wel de mogelijkheid om de kosten te verhalen op de ouders. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op loon of uitkering, om maar eens een uiterste te noemen. Bij een uitvaart door de gemeente heeft men geen recht op een afscheidsdienst en dergelijke. Dit is dus niet een optie die ik kan aanbevelen. Want het is alleen uitstel van de financiele problemen en levert andere problemen op. Zie bijvoorbeeld over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:


Een andere optie is dat het gezin een kleine lening aangaat. Of dat men bij familie en vrienden geld inzamelt.

Ik zou het gezin adviseren om de uitvaart niet aan de gemeente over te laten, maar om het zelf te regelen. Of om het samen met familie en vrienden te regelen. Het is niet per se nodig om een uitvaartondernemer in te schakelen, wat natuurlijk ook kosten spaart. Zie: 'Uitvaartondernemer verplicht?'


Deze site bevat natuurlijk ook een [l173]pagina met tips over het zelf regelen van een uitvaart[l].
Een goede optie kan ook zijn om een uitvaartondernemer alleen voor advies in te schakelen, maar niet voor de uitvoering.

Ik attendeer ook graag op een nieuwe site: Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl. Juist nu het overlijden wel op korte termijn verwacht wordt, maar nog niet gebeurd is, is er tijd om vrijblijvende offertes op te vragen.

Er is ook tijd om te kijken naar allerlei alternatieven. Veel mensen hebben de neiging om te kijken naar cremeren, als meest goedkope uitvaartvorm. Dat is een misverstand. Begraven kan ook goedkoper zijn dan cremeren. Veel begraafplaatsen hebben kindergraven, die vaak veel goedkoper zijn dan een crematie. U zou daar zeker eens naar moeten kijken. Vraag informatie op bij gemeenten in de regio of bij kerkelijke begraafplaatsen; kijk op hun site.
Bij begraafplaatsen zou ik overigens altijd adviseren om eerst eens naar het terrein te gaan kijken. Er zijn enorme verschillen tussen begraafplaatsen. Van onooglijk tot prachtige parken. Tegenwoordig zijn ook natuurbegraafplaatsen erg in trek, er komen er steeds meer. Die hebben vaak ook goedkope graven voor 10 jaar, goedkoper dan cremeren. Mij lijkt juist voor een jong gezin een plek die later nog bezocht kan worden, een aanbeveling. Cremeren en dan de as verstrooien lijkt mij erg definitief. Maar een urnengraf kan ook een mooie oplossing zijn.

Ik hoop dat u iets aan deze tips hebt.

Ik wens het gezin bijzonder veel sterkte.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn