Crematie vriendin buiten vader om; wie moet betalen?


2 september 2010

Vraag nummer: 7671  (oude nummer: 15993)

Mijn vader had een samenlevingscontract met zijn vriendin. Toen ze ziek werd is mijn vader overal buitengehouden en mocht zelfs van haar zoons geen afscheid van haar nemen. (ze lag in een hospice) Op het laatste moment is er besloten door haar en haar zoons, om na haar overlijden een second opinion te doen, en haar zoons hebben haar laten cremeren. Ze hebben daar ook voor getekend. Dit alles buiten mijn vader om.
Moet mijn vader deze kosten gaan betalen of diegene die ervoor getekend heeft ? Er zijn ook rouwkaarten verstuurd waar mijn vader niet opstaat, alles buiten hem om.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn twee verschillende aspecten aan deze zaak, namelijk 1) de (niet) betrokkenheid van uw vader en 2) de vraag wie de kosten van de uitvaart moet betalen.

Over het eerste heb ik wel een mening, maar dat is niet relevant. De crematie is geweest en kan niet worden overgedaan.
Terzijde merk ik op - vooral voor andere lezers - dat men het natuurlijk niet zonder meer hoeft te accepteren om overal buiten gehouden te worden. Als geen goed overleg mogelijk is, is het mogelijk om (via een advocaat) een kort geding te voeren. Dat kan zonodig binnen 24 uur, juist voor dit soort situaties.

Wat de kosten betreft: die zijn voor rekening van de nalatenschap, dus van de erfgenamen.
Als uw vader alleen een samenlevingscontract had met zijn vriendin, maar er geen testament was waarin hij (ook) als erfgenaam is benoemd, dan zijn de kosten geheel voor de zoons van de vriendin.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn