Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betaling uitvaart (partner is executeur maar doet afstand; onvoldoende hoge erfenis)


21 november 2011

Vraag nummer: 26756

Geachte heer Van der Putten,

Situatie:
De partner van de overledene (getrouwd, huwelijkse voorwaarden) is opdrachtgever van de uitvaart. Tevens genoemd in testament als testementair executeur. Na de uitvaart afstand doet van de rol van testementair executeur.
De kinderen accepteren de erfenis, blijkt geen voldoende geld voor betaling van de uitvaart.

Vraag:
Wie heeft de (morele) verplichting tot medebetaling van de uitvaart en wie heeft er recht op de as?

Hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Mw. R. van Laar

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De partner van de overledene is als opdrachtgever degene die de rekening van de uitvaartondernemer en het crematorium moet betalen.
De opdrachtgever kan de kosten verhalen op de nalatenschap ofwel de erfgenamen. Als de erfenis niet verworpen is maar er onvoldoende geld (of goederen) in de nalatenschap zit(ten), zullen de erfgenamen zelf geld bij moeten leggen.
Dat is een juridische verplichting. Maar voor een echtgenoot (m/v) en kinderen van de overledene ook een morele verplichting, lijkt mij. Als de echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn, lijkt het mij logisch dat zij ieder een gelijk deel betalen.
Vergelijk ook vraag Wie verantwoordelijk kosten uitvaart? in de lijst van Meest gestelde vragen. En andere vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart'.

Niemand heeft 'recht' op de as. Dat is te sterk geformuleerd, het woordje 'recht'. De opdrachtgever van de uitvaart heeft de zeggenschap over de bestemming van de as, maar dat is nog geen 'recht'. Want hij of zij moet zich richten naar de wens van de overledene. Alleen als die in zijn of haar testament geen wens over de bestemming van de as geuit heeft en ook overigens geen wens bekend is, is de opdrachtgever vrij om een bestemming te geven die hem of haar goed dunkt. Maar verstandige mensen zullen daar met de andere directe nabestaanden overleg over plegen en trachten een bestemming te vinden waar iedereen mee instemt dan wel die voor iedereen acceptabel is. Kan zo'n overeenstemming niet worden bereikt, dan kan de opdrachtgever de knoop doorhakken. Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Dat de overledene op huwelijkse voorwaarden getrouwd was, is alleen relevant voor de omvang van de nalatenschap. Het vermogen van de langstlevende en de overledene samen valt nu niet voor de helft in de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot heeft dezelfde rechten en plichten als de andere erfgenamen. Het heeft geen betekenis voor de zeggenschap over de as.

Dat de langstlevende echtgenoot na de uitvaart zijn of haar executeurschap neerlegt, heeft ook geen gevolgen voor de zeggenschap over de as. Hij of zij was opdrachtgever van de crematie en blijft de zeggenschap over de as houden, tot het moment dat deze zeggenschap expliciet aan een andere persoon wordt overgedragen. Het niet meer zijn van executeur betekent niet het automatisch niet meer zijn van opdrachtgever.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Wat zijn taken en bevoegdheden van de executeur?


Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE