Betalen kosten begravenis broer?


29 oktober 2009

Vraag nummer: 7024  (oude nummer: 14216)

moet een zus ook de begravenis van een broer betalen ook al erft ze niets ??

Antwoord:

Ja, als zij erfgenaam is. Of ze wel of niet geld erft, is niet relevant. Een erfgenaam is aansprakelijk.

Nee, als zij geen erfgenaam is. Of als zij wel erfgenaam is maar afstand doet van de erfenis.

Broers en zussen zijn erfgenaam als de overleden broer geen vrouw en geen kinderen had.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn