Betaalverplichting crematie broer?


27 juli 2002

Vraag nummer: 848  (oude nummer: 1173)

Geachte heer, mevrouw,

Ben ik als broer wettelijk verplicht aan de crematiekosten van een overleden broer bij te dragen? Temeer de broer bewust geen verzekering had, sterker nog, de verzekerig die hij had, had afgekocht.

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, de onderhoudsplicht van de artikelen 392 en volgende van het Burgerlijk Wetboek rust op ouders, inclusief de natuurlijke vader van een kind, kinderen, aangetrouwde kinderen, schoonouders en stiefouders.
Een broer of zus is niet aansprakelijk voor de uitvaartkosten van een overledene, tenzij ze erfgenaam zijn en de erfenis aanvaarden. Dat laatste is meestal het geval bij een erfenis met een positief saldo en niet bij schulden.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 juli 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn