Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenisverzekering voor 70 jaar en ouder (en fiscale besparingen voor mensen met en zonder spaargeld)


14 november 2002

Vraag nummer: 1537  (oude nummer: 1899)

Fri Mar 9 21:46:19 2001

Mijn ouders hebben nooit een begrafenisverzekering afgesloten. Ze zijn beide 70+. Wat is de beste oplossing voor hen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wat 'de beste oplossing' voor uw ouders is, weet ik niet. Doorvoor moet je meer weten over iemands persoonlijke situatie.
Ik ben in de regel geen liefhebber van begrafenisverzekeringen. Die zijn namelijk relatief duur. En ik ben liefhebber en voorstander van goedkoop. Althans, ze zijn (relatief) duur als je periodiek premie gaat betalen, per maand of per kwartaal, over vele jaren. Dan heb je te weinig kosten om fiscaal boven een drempel voor aftrek uit te komen. Bovendien zijn de administratieve kosten van een verzekeraar voor premie-betalenden natuurlijk veel hoger dan voor mensen die alles in 1 keer afkopen. En die kosten betalen de verzekerden natuurlijk (ongemerkt) zelf. Maar als iemand om een of andere reden zelf niet aan sparen toekomt, dan is een verzekering met premies toch een verstandige oplossing.Zie ook wat ik eind vorig jaar in deze rubriek over dit soort zaken heb geschreven, onder kopjes als 'Kosten', 'Goedkope begrafenis' en 'Belastingen'.
Voor 70-plussers zal er geen verzekering meer zijn die aan premies begint. Want termijnen van 10 of 20 jaar zijn statistisch natuurlijk niet meer aan de orde, ook al kan men in theorie ook nog 30 jaar blijven leven.
Wat dan verstandig is, is dat uw ouders zelf de kosten van hun begrafenis en van hun graf en grafsteen betalen. Ook al hebben zij wellicht geen hoog inkomen, ze krijgen van deze uitgaven toch een percentage terug van de Belastingdienst (32,35% en 19,7%), tenzij ze een zeer laag inkomen hebben op het niveau van de AOW.
Tot 1 januari was het zo, dat als kinderen - al dan niet uit de erfenis - de kosten van de begrafenis en het graf (+ het monument) van hun ouders betaalden, zij die kosten van hun inkomstenbelasting mochten aftrekken. Die mogelijkheid is nu vervallen. Wat wel kan, is dat de ouders de kosten van hun eigen begrafenis vooraf afkopen. Zij hebben dan namelijk wel fiscale aftrek; per saldo is dan de erfenis groter. Zij kunnen de begrafeniskosten vooraf afkopen bij een verzekeraar via een afkoopsom (zie de verzekeraars in de rubriek Verzekeringen in deze site); een graf en een grafmonument kan worden gekocht via de Stichting Grafzorg Nederland. Dat is de goedkoopste manier, als zij enig spaargeld hebben om dit te betalen. Want zij kunnen dan een deel (waarschijnlijk 32%; de tarieven zijn in 2001 aangepast) van de fiscus retour krijgen.
Wat, als zij helemaal geen eigen geld hebben?Dan heb ik nog 2 tips voor u. De eerste is dat de kinderen het geld voor een afkoopsom en een graf aan hun ouders geven. De ouders trekken het af en krijgen geld terug. Dat levert een besparing op. Als de kinderen wachten en na het overlijden deze kosten toch moeten maken, krijgen zij helemaal niets terug. Of de ouders binnen 1 jaar of pas na 20 jaar overlijden maakt dan niets uit, want de afkoopsom en het graf zijn waardevast.De tweede tip is dat wanneer de ouders geen geld hebben en te weinig inkomen om van de fiscus iets terug te krijgen, het mogelijk is dat een kind een graf (en de steen) koopt. Het kind koopt het graf en het monument formeel voor zichzelf en kan deze kosten zelf van zijn inkomstenbelasting aftrekken. De eisen van de fiscus voor fiscale aftrek is o.a. dat het graf niet kan worden doorverkocht en men geen geld terug kan vragen e.d.; eisen waar Grafzorg aan kan voldoen. Echter, het is niet verboden om later de ouders in dit graf te begraven. Op deze manier heeft het kind toch fiscale aftrek voor het graf van de ouders. Alleen, zal de slimme lezer bedenken, kan het kind dan later geen graf 'echt' meer voor zichzelf kopen met fiscale aftrek. Dat klopt. Maar ook daar zijn oplossingen voor: de ene echtgenoot koopt een graf (voor de ouders) en de andere echtgenoot koopt een graf (voor zichzelf en de eerste echtgenoot). Beide echtgenoten hebben namelijk ieder voor zich recht op aankoop van een eigen graf. Dat je het huis, tafel en bed deelt, verplicht je formeel niet om later een graf te delen. Ieder mag z'n eigen graf. "Eindelijk rust", zullen sommigen zelfs denken. Dus dat is op te lossen. Een andere oplossing kan zijn om (formeel voor jezelf, feitelijk (ook) voor de ouders) een graf voor een hele lange termijn te nemen. De eerste 30 jaar liggen er de ouders. Vervolgens kan het graf worden geschud (dan worden de eventueel aanwezige botten helemaal onderin bijgezet) en kan het kind zelf in dit graf. Ook dat is uiteraard een volstrekt legale mogelijkheid.
Kortom, ook in het nieuwe belastingstelsel zijn oplossingen te bedenken om via de fiscus besparingen op de hoge kosten van een uitvaart te realiseren.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE