Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafeniskosten (schoonzussen maken buitensporige kosten)


6 augustus 2004

Vraag nummer: 3256  (oude nummer: 4549)

Geachte mevrouw / mijnheer

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgend probleem.

Mijn moeder is opgenomen in een verzorgingshuis. Mijn vader is reeds lang geleden overleden en mijn twee broers ook. Ik ben de enigste kind die nu nog in leven is.
Mijn moeder is op dit moment ruim 90 jaar en haar gezondheid gaat met de dag achteruit. Zij wilt ook niet meer verder leven en dan kan het snel gaan. Bij een laatste bezoek aan mijn moeder heeft zij mij te kennen gegeven, dat de begrafenis en afwikkeling van de erfenis wordt overgelaten aan de twee vrouwen van mijn overleden broers. De verhouding met die twee vrouwen en mij is bar slecht, zo slecht dat wij geen enkel contact met elkaar hebben.
Nu ben ik bang dat deze vrouwen bij het overlijden van mijn moeder buitensporige kosten gaan maken en mij uiteindelijk met deze kosten opzadelen door de rekening te weigeren. Geruchten in die richting zijn reeds bij mij gekomen. Zij willen namelijk in alle dagbladen van Nederland een advertentie plaatsen en een grote receptie organiseren met alles er op en er aan. Baten uit de erfenis zijn er niet meer. Mijn schoonzusters beheren ook haar bankrekening en daar staat nagenoeg niets meer op.
Er is wel een kleine dela uitvaart - polis.
Kan dit zomaar???
Ben ik eventueel aansprakelijk voor de buitensporige kosten die door mijn schoonzuster zijn gemaakt??
Mijn moeder is niet naar een notaris geweest en alles is mondeling met mijn schoonzusters geregeld.

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals u in tientallen antwoorden op vragen in de sub-rubriek 'Kosten uitvaart' kunt lezen, zijn allereerst de opdrachtgevers van een uitvaart verantwoordelijk voor de kosten. Die kunnen ze vervolgens in principe verhalen op de nalatenschap, en als dat te weinig is op een kind zoals u, maar natuurlijk alleen voor zover het redelijke kosten zijn. Als uw schoonzusters allerhande overdreven kosten gaan maken, komen die extra kosten voor hun eigen rekening en risico.

Wellicht is het verstandig om uw schoonzusters aan te schrijven. U kunt dan melden gehoord te hebben dat zij de begrafenis regelen en dat u daar geen problemen mee hebt. Maar dat de kosten wel binnen de perken moeten blijven en dat u niet bereid bent om financieel bij te dragen aan extra kosten boven de standaard-begrafenis van DELA. Als zij zich daar niet aan houden, bent u niet gebonden en doen zij alles voor eigen rekening. Ik zou als ik u was ieder apart aanschrijven, zonodig per aangetekende brief.
Dan kan het maar duidelijk zijn en kunt u later zwart-op-wit ook andere partijen laten zien dat u met hogere kosten niets te maken hebt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE