Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Andere nabestaanden willen niet meedoen met betalen


22 september 2003

Vraag nummer: 2493  (oude nummer: 3089)

Geachte heer/mevrouw,

Bij begrafenis van vader heb ik getekend voor eventuele kosten dat buiten de verzekering valt, nalatenschap is vrijwel nihil.
Maar een deel van de nabestaanden weigert mee te betalen aan de kosten. Het ziet er naar uit dat ik een groot deel uit eigen zak moet betalen. Door ruzies dreigt een totale chaos te worden inzake de verdeling van de kosten onder nabestaanden. Intussen verloop bijna de betalingstermijn terwijl er nog niks betaald is aan de uitvaartondernemer en voor de grafrechten.
Mijn vraag is, wordt de kosten volgens wet gelijk verdeeld onder de nabestaanden (daar lees ik nergens over) ongeacht inkomsten of draagkracht, de een is eenverdiener de andere is tweeverdiener in het gezin.
Andere vraag is, kan via de wet hun dwingen tot betalen aan mij voor de door mij gemaakte kosten.
(voorschieten). Hoe moet ik handelen dat ze voor de kosten toch mee betalen en tot daad overgaan .(Ze zijn op de hoogte van de regels)
Ik vind ,dat als voor calamiteiten als deze (persoon getekend voor de kosten) bij wet totaal geen bescherming biedt, bij pech kan hij naar zijn centjes fluiten.

P.S. dit is 2de e-mail 1ste e-mail is email adres niet goed

Antwoord:

Geachte heer,

De kinderen van de overledene zijn verplicht om aan de kosten mee te betalen. Niet naar draagkracht, maar naar gelijke delen. Dus bij 4 kinderen ieder éénvierde.

Juridisch zit er nog een heel verhaal achter waarom dat zo is, maar met die details zal ik u niet vermoeien. Dat is nu ook niet relevant. Relevant is dát het zo is.

Gaat het niet goedschiks, dan moet het zonodig kwaadschiks en dan kunt u een bureau voor rechtshulp of een advocaat inschakelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE