Aftrek uitvaartkosten in één jaar?


18 oktober 2002

Vraag nummer: 1269  (oude nummer: 1614)

Fri, 18 Oct 2002 17:16

Mijn man is in 2001 overleden. Daar hij in de tweede helft van het jaar is overleden en het enige tijd heeft geduurd voordat de grafsteen is geplaatst, zijn de kosten voor de uitvaart verdeeld over 2001 en 2002.
Om maximaal gebruik te kunnen maken van de belastingaftrek buitengewone lasten wil ik de totale kosten van de uitvaart (die dus in twee jaar zijn betaald) graag in 1 belastingjaar aftrekken (i.v.m. drempel inkomen). Is dit mogelijk of moet de aftrek ook over twee jaar verdeeld worden (dit zou m.i. een rechtsongelijkheid ten gevolge hebben voor mensen wier partner laat in het jaar overlijdt).

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor de aftrek voor de inkomstenbelasting geldt het jaar van betaling in principe als het jaar waarin men de aftrek geniet. Dus als u in 2001 bijvoorbeeld Euro 5.000,- hebt betaald en in 2002 Euro 3.000,-, kunt u die bedragen alleen in die jaren aftrekken. Er is echter een uitzondering op. Wanneer men in een jaar een bedrag heeft dat niet meer aftrekbaar is, kan dat doorschuiven naar een volgend jaar. Het volgende voorbeeld moge dat verduidelijken. Stel men heeft in 2001 een belastbaar inkomen van Euro 10.000,- maar bijvoorbeeld aan ziektekosten al een aftrek van 8.500,-, dan kunnen van de 5.000,- begrafeniskosten in 2001 er 1.500,- afgetrokken worden en mag het restant van 3.500,- in 2002 worden afgetrokken.

Het is niet mogelijk om de kosten zonder meer bij elkaar op te tellen en zelf te kiezen of men in 2001 of 2002 de aftrek wil genieten.

U hebt gelijk dat het in het algemeen - dat zal voor de meeste mensen gelden - gunstiger is om alle kosten rond de begrafenis en het monument in 1 jaar af te trekken. Dan heeft men slechts 1 keer van doen met de drempel voor de aftrek (zo'n 12% van het onzuiver inkomen). Overigens is die drempel niet zo vreselijk hoog als men bedenkt dat er ook de ziektekosten (de kosten van een ziektekostenverzekering, de tandarts, een bril, medicijnen, pleisters enz.) onder vallen.

Ik heb al vaker geschreven dat wie aan het eind van het jaar te maken krijgt met een overlijden, een keuze moet maken inzake het jaar dat men wil betalen. Men kan eind van het jaar met leveranciers afspreken op 2 januari te betalen (en eventueel een beetje rente te betalen), of men kan de kosten van bijvoorbeeld een graf en een grafsteen vooruitbetalen. Een en ander kan inderdaad veel schelen in de mogelijkheden van aftrek.
Er zijn ook wel hulp-constructies. Als bijvoorbeeld in het komende jaar een rekening van het graf te verwachten is of wanneer men nog geen steen heeft uitgezocht, kan men een fiscaal aftrekbaar deposito doen bij Grafzorg Nederland. Uit dat deposito kunnen dan in een volgend jaar de kosten worden voldaan. U betaalt daar dan ook wel wat (overigens ook fiscaal aftrekbare) kosten aan, maar dat kan ruimschoots opwegen tegen het 'verlies' in de drempel van volgend jaar. Bovendien krijgt u uw geld een jaar eerder van de fiscus terug.

Het jammere van dit soort zaken is dat de meeste mensen dit soort effecten pas (een jaar) te laat beseffen.

mr W.G.H.M. van der Putten

18 oktober 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >