Afstand doen van begrafeniskosten ouders i.v.m. schuld


5 maart 2008

Vraag nummer: 5247  (oude nummer: 10396)

Geachte heer/ mevrouw,

Ik zit even met het volgende;
in geval er sprake is van ouders en
hebben heel veel schulden bij verschillende instanties en kunnen de rekeningen niet betalen met als gevolg dat zij ook niet verzekerd zijn voor een uitvaart. De erfenis zal door de kinderen worden verworpen mochten zij beiden overlijden, omdat er meer schulden dan baten in de boedel aanwezig zijn.
Hoe zit dat als kinderen afstand doen voor de kosten van een begrafenis/ crematie? kan dit dan via de gemeente? en wat gebeurd er als de boedel te weining waarde heeft om de gemeentelijke begrafenis te kunnen voldoen. Situatie is namelijk zo dat de ouders in kwestie het zelf er naar gemaakt hebben en kinderen niet willen opdraaien voor de financiele problemen van ouders

Ik hoop dat u er een duidelijk antwoord op kunt geven.

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is in diverse varianten misschien al wel honderd keer gesteld (en beantwoord). Zie de vele vergelijkbare vragen in de sub-rubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente' in de categorie 'Overige onderwerpen'.

Ik vat de antwoorden nog even heel kort voor u samen.
De erfgenamen zijn aansprakelijk voor de uitvaartkosten. De langstlevende echtgenoot en de kinderen zijn erfgenamen. De erfgenamen kunnen de erfenis verwerpen, dus ook de kinderen. Als de kinderen de nalatenschap verwerpen, zijn de kleinkinderen erfgenamen en dus aansprakelijk. Zij kunnen dan ook weer verwerpen.

Als niemand de verantwoordelijkheid op zich neemt om de uitvaart te regelen, moet - uiteindelijk - de gemeente dat doen. Maar als dat gebeurt, is er een speciale wettelijke regeling, namelijk dat de gemeente de kosten helemaal mag verhalen op de kinderen (en de echtgenoot). Oók, als de kinderen de nalatenschap verwerpen. U bent er dus niet zomaar van af. Ook niet wanneer het helemaal de schuld van de ouders zelf is, dat ze te weinig financiële middelen hebben. De wetgever heeft er nadrukkelijk voor gekozen om uiteindelijk niet de belastingbetaler, maar nabestaanden voor de kosten op te laten draaien. De gemeente kan de kosten niet op kleinkinderen verhalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE