Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Achteraf verhalen extra crematiekosten op derden


21 februari 2011

Vraag nummer: 7893  (oude nummer: 16459)

De vader van een vriendin is overleden, zij is buitengesloten bij alle regelingen omtrent de crematie. De vader was afdoende verzekerd, maar diens vriendin heeft allerlei extra's bijbesteld en ook betaald. Nu dreigt zij dit geld terug te vorderen via de erfenis kan dit? Met vriendelijke groet, Annet Hoekstra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Misschien is dit inderdaad wel mogelijk, misschien ook niet.

In principe komen de kosten van een crematie (of begrafenis, graf en grafmonument) voor rekening van de nalatenschap van de overledene. Daarbij is het in principe ook niet van belang wie de crematie regelde en of erfgenamen er - om welke reden dan ook - wel of niet bij aanwezig waren.

Echter, of die extra kosten ook ten laste van de nalatenschap behoren te komen, hangt van verschillende zaken af. Of de uitgaven noodzakelijk dan wel naar algemeen maatschappelijke opvattingen gebruikelijk waren (of niet), of ze tot een redelijke hoogte waren en of ze in verhouding waren met de omvang van de nalatenschap.

Ik geef maar enkele voorbeelden.
Een kist is noodzakelijk. Als er nauwelijks of geen geld is, neem je natuurlijk geen dure kist. Een kist van EUR 500,- is gangbaar; bij een veel duurdere kist hoeven de erfgenamen de extra kosten boven 500,- voor de kist niet te accepteren als de opdrachtgever van de uitvaart deze zonder vooroverleg met de erfgenamen heeft besteld.
Het bestellen van bloemen is niet noodzakelijk, maar wel gangbaar. Als er nauwelijks of geen erfenis is, moet je geen dure boeketten of kransen bestellen, maar neem je een eenvoudige maar ook mooie bos bloemen van EUR 25,-. Nu moet je niet over elke euro bekvechten, maar kosten boven de EUR 50,- hoeven de erfgenamen in zo'n situatie niet te accepteren. Bij de uitvaart van een miljonair moeten de erfgenamen echter kosten tot 500,- voor bloemen accepteren.
Bij een graf hoort naar gangbare opvattingen een grafmonument. Erfgenamen kunnen niet zeggen dat zij geen grafmonument willen bekostigen. Als er weinig of geen geld is zijn kosten tot ongeveer 1.500,- acceptabel; bij een overleden miljonair moeten de erfgenamen bij kosten tot 10.000,- niet zeuren.

Ik weet niet waar het bij de uitvaart van de vader van uw vriendin om gaat, qua extra kosten en wat uw vriendin 'afdoende' verzekerd noemt. Maar met het bovenstaande heeft zij een leidraad. Harde grenzen zijn er niet; alles hangt nauw samen met de omstandigheden van de overledene.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE