Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid kosten uitvaart 3 jaar later


29 september 2009

Vraag nummer: 6922  (oude nummer: 13946)

Via een broer van mijn man hebben wij vernomen dat hun biologische moeder 3 jaar geleden is overleden. Mijn man en zijn broer hebben al ruim 31 jaar geen contact meer met hun moeder. Nu heeft zijn broer een brief ontvangen van de notaris waarin staat dat hij aansprakelijk gesteld wordt voor de kosten van de uitvaart van hun moeder 3 jaar geleden. Mijn man heeft nog geen brief hierover ontvangen! Wanneer wij op de hoogte waren gesteld van haar overlijden dan hadden wij in die tijd een beslissing kunnen nemen over deze "erfenis". Nu worden wij geconfronteerd met een "schuld"!? Wat moeten wij hiermee en welke stappen kunnen wij ondernemen?

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor de kosten van een uitvaart is in eerste instantie aansprakelijk de persoon die opdracht gaf voor de uitvaart. Deze persoon mag de kosten weer verhalen op de nalatenschap van de overledene, ofwel op de erfenis en de erfgenamen.

Uw man en zijn broer(s) zijn erfgenamen van hun moeder en uit dien hoofde aansprakelijk voor de kosten van haar uitvaart. Maar als uw man en uw zwager(s) afstand doen van de erfenis, zijn zij niet aansprakelijk.

Er is een uitzondering, namelijk als een gemeente de uitvaart regelt en betaalt. De gemeente mag op grond van een speciale wettelijke bepaling de kosten altijd verhalen op kinderen van de overledene, ongeacht of die de erfenis verwerpen of niet. De wetgever wil het niemand makkelijk maken om zulke kosten op de belastingbetaler af te wentelen.

Overigens zou ik als ik uw zwager was, ook eens informeren naar het positieve saldo van de nalatenschap.
Als er geen positief saldo is, kan hij de nalatenschap weigeren en is hij ook niet aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart.

Als uw man geen brief heeft gehad, is hij niet aansprakelijk gesteld en hoeft hij niets te doen. Misschien is het wel veilig, nu hij gehoord heeft dat zijn moeder is overleden, om voor de zekerheid afstand te doen van de erfenis, maar ik kan dat moeilijk inschatten. Deze adviesrubriek gaat immers niet over erfrecht (zie de toelichting bij deze rubriek), maar over de regels voor begraven en cremeren.
Zie vraag 2345 in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt voor vragen over erfrecht, zoals de rubriek Notarieel advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE