Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid echtgenoot voor kosten lijkbezorging


25 juli 2008

Vraag nummer: 5590  (oude nummer: 11116)

Een echtgenoot (gehuwd in gemeenschap van goederen) die is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (bij de rechtbank reeds aanhangige procedure), is pas na de begrafenis op de hoogte van het overlijden van zijn echtgenote. Hij is uitgesloten als erfgenaam van zijn overleden vrouw. De kinderen van zijn overleden echtgenote ( wel erfgenamen ) spreken de echtgenoot aan, omdat hij (mede) aansprakelijk zou zijn voor alle begrafeniskosten, waarvoor zij (de kinderen en erfgenamen) buiten medeweten van de echtgenoot opdracht hebben gegeven aan de begrafenisondernemer.

Is de echtgenoot aansprakelijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Een lastige vraag, die niet op het terrein van deze adviesrubriek (regels rond begraven en cremeren) ligt. Maar op het vlak van het personen- en familierecht.

Ik probeer u toch een eindje op weg te helpen. Ik meen dat de datum waarop een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, de datum is die als uitgangspunt wordt genomen voor de scheiding en deling. Bijvoorbeeld het salaris van een echtgenoot (v/m) valt vanaf die datum niet meer in de gemeenschappelijke boedel, evenals nieuwe schulden. Ik weet niet of een echtgenoot vanaf die datum ook geen erfgenaam meer is. U schrijft dat hij uitgesloten is; het zal dan wel niet.

Ik zie geen reden om de echtgenoot die in scheiding ligt (mede) aansprakelijk te houden voor de kosten van de lijkbezorging, als hij geen erfgenaam is. Maar ik weet te weinig van het personen- en familierecht af. Ik denk dat de advocaat van deze echtgenoot hem wel direct kan zeggen of hij nog (mede) aansprakelijk is of niet. Hij is in ieder geval niet uit hoofde van opdrachtgeverschap aansprakelijk voor de begrafenisondernemer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE