Aansprakelijk voor kosten uitvaart volle nicht?


25 juli 2008

Vraag nummer: 5592  (oude nummer: 11118)

Geachte mevrouw mijnheer,

Een "volle nicht" is overleden, zij is weduwe heeft geen kinderen en 2 broers wonen in Australie. Nu is er geen testament, geen uitvaart polis en geen aanwijzing wie wat moet doen. Ik heb gehoord dat de gemeente de uitvaart kan betalen, geheel en of gedeeltelijk. Kan de gemeente mij als familielid aansprakelijk stellen voor de kosten?
Heb je als familie invloed op de wijze van de uitvaart, bijv. dominee, muziek, laatste afscheid?

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Alleen als niemand anders na een paar dagen actie onderneemt, regelt en betaalt de gemeente een uitvaart. Maar de gemeente kan de kosten verhalen op de boedel, op erfgenamen en op kinderen van de overledene. Maar niet op een volle neef of nicht, of een oom of tante, die geen erfgenaam is.

Als u geen erfgenaam bent en geen opdrachtgever van de uitvaart, kan niemand u voor kosten aansprakelijk stellen. Ook de gemeente niet. Er is alleen wettelijk een uitzondering voor de echtgeno(o)t(e) en kinderen van de overledene. Als die de uitvaart niet regelen of bekostigen, kan de gemeente het doen op hun kosten.

Als de gemeente de uitvaart regelt, doet ze dat in de regel op de meest eenvoudige manier. De familie heeft dan geen invloed op de uitvaart, er is in de regel geen rouwdienst, geen dominee, geen laatste afscheid. Als familie dat allemaal wel op prijs stelt, moet de familie dat zelf regelen en bekostigen.

Zie vergelijkbare vragen in de rubriek Overige onderwerpen' en wel in de sub-rubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn