Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiting overheidsdiensten dag bijzetting prinses Juliana?


25 maart 2004

Vraag nummer: 3017  (oude nummer: 4165)

Ik mag aannemen dat alle kantoren van (rijks)overheidsdiensten op de dag van de bijzetting 30 maart, of tenminste gedurende de uren van bijzetting van prinses Juliana, gesloten zijn.
Hoe is dit in het verleden geregeld geweest en wie beslist dit?

met vriendelijke groeten,
mevr. Willemsen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, geen enkel kantoor van de rijksoverheid is bij mijn weten op 30 maart gesloten. Of gemeenten of andere overheden hun kantoren die dag (deels) sluiten, moeten en kunnen zij zelf besluiten. Ik heb er nog niet van gehoord.

Bij mijn weten zijn in het verleden nooit overheidsdiensten gesloten geweest op de dag van de bijzetting van een lid van het Koninklijk Huis of de koninklijke familie. Het is niet uit te sluiten dat her en der, bij wijze van uitzondering, bij een of andere gemeente iets gesloten is. Maar het is geen algemeen beleid.

Niemand beslist of beter gezegd kán beslissen dat overheidsdiensten gesloten zijn. Er is namelijk niemand toe bevoegd. De ministers kunnen alleen is beslissen voor hun eigen ministeries. Maar ze kunnen niet voor gemeenten, provincies of waterschappen en zelfstandige overheidsdiensten beslissen. De colleges van burgemeesters en wethouders zijn voor gemeenten bevoegd, gedeputeerde staten voor de provincies, dijkgraaf en dagelijks bestuur voor de waterschappen, enz. Nederland is namelijk een gedecentraliseerde eenheidsstaat, zoals het staatkundig heet. Dat betekent dat een minister niet kan en mag beslissen wat een gemeente moet doen. Dat kan alleen als er een wet voor is, die die minister de bevoegdheid daartoe geeft. En er is geen wet voor nationale rouw.
Alleen als bijvoorbeeld álle gemeentebesturen zélf beslissen dat de gemeentehuizen en -kantoren gesloten zijn op 30 maart, is dat zo.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >