Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hoe lang blijft het lichaam van prins Claus in tact?

16 oktober 2002

Vraag nummer: 1264 (oude nummer: 1609)

Wed, 16 Oct 2002 14:16

Hoe lang blijft het lichaam van een koninklijk lid in tact? Is hij licht of zwaar gebalsemd?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Daar is geen zinnig woord over te zeggen. En wat noemt u intact? Een lichaam is in feite al in verval het eerste uur na het overlijden. Balseming vertraagt in feite alleen de natuurlijke ontbinding. Na verloop van tijd zal alleen een skelet over blijven. Maar na hoeveel tijd, is een 'wild guess'. Maar niet alleen de balseming speelt daarin een rol, maar ook de luchtdichte kist en de temperatuur.

Of het stoffelijk overschot licht of zwaar gebalsemd is, is niet bekend. Aangenomen mag worden dat de in Nederland gebruikelijke methode is toegepast, wat (door mij) ook kan worden afgeleid uit het feit dat er slechts een beperkt aantal uren voor de behandeling aanwezig was. Het lichaam is al vrij snel vanuit het AMC in Amsterdam overgebracht naar Huis ten Bosch in Den Haag.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 oktober 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder