Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wetswijziging overlijden van kinderen

21 februari 2007

Vraag nummer: 4652 (oude nummer: 8902)

Wat verandert er nu precies als de nieuwe wet in werking treed m.b.t. overlijden van kinderen? Verplichte obductie? 2e arts schouwen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan het niet zo snel vertellen. Heb me daar nog niet in verdiept, ook omdat daar tijdens de parlementaire behandeling van de wet misschien nog veranderingen in komen. En anders wordt het een heel verhaal, te lang voor het antwoord op een vraag.

Ik verwijs u naar het wetsvoorstel en de toelichting, die ook op deze site te vinden zijn. Kies links de button 'Bibliotheek', vervolgens 'Wet en regelgeving' en dan 'Wijzigingen Wlb'. Klik vervolgens op:
2. Wijziging van de Wet op de lijkbezorging VOORSTEL VAN WET
3. Wijziging van de Wet op de lijkbezorging MEMORIE VAN TOELICHTING.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder