Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn vrijgave as foetus minder dan 24 weken


2 september 2009

Vraag nummer: 6837  (oude nummer: 13720)

Geachte heer van der Putten,

Kan/mag een crematorium de as na crematie van een foetus jonger dan 24 weken eerder vrijgeven dan een maand?
In onze praktijk komen wij het volgende tegen: het ene crematorium geeft op basis van een door behandelend geneeskundige ondertekende leeftijdsverklaring van de vrucht en onderverwijzing naar artikel 2 lid 2 Wet op de Lijkbezorging de as vrij binnen 1 maand, het andere eist, ondanks zo'n leeftijdsverklaring, en onder verwijzing naar artikel 59 lid 4, hiervoor ontheffing door Justitie. Laat de Wet op de Lijkbezorging verschillende interpretaties toe? Artikel 2.2 lijkt vrij helder of lezen we ergens overheen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Walther Carpaij

Antwoord:

Geachte heer,

Elke wet laat altijd interpretaties toe. Als die er niet zouden zijn, zouden erg veel advocaten en rechters brodeloos zijn.

Het is onmogelijk om wetten te maken die alle in de praktijk voorkomende situaties en combinaties van situaties dekken. Interpretaties van regels zijn daarom ook nooit te voorkomen.

U weet dat een foetus die korter dan 24 weken tevoren is verwekt, niet onder de Wet op de lijkbezorging (Wlb) valt. Maar men mag een foetus wel laten cremeren of begraven.

Persoonlijk meen ik dat als men eenmaal begint om een foetus toch onder de werkwijze van de Wlb te brengen, men ook die lijn moet volhouden. Concreet: als men voor een foetus een verlof tot cremeren bij de gemeente aanvraagt en die bij de crematoriumhouder overlegt, moet de crematoriumhouder zich aan alle voorschriften van de Wlb houden, dus ook aan de termijn van de afgifte van de as. Als men geen verlof overlegt, maar een geneeskundige verklaring dat het om een jonge foetus gaat en aan de hand daarvan de crematie plaats vindt, zie ik geen noodzaak voor het crematorium om zich aan overige bepalingen van de Wlb te houden.

Ook mijn mening is natuurlijk maar een interpretatie.

Misschien is het een idee om in een voorkomende geval de zaak eens voor te leggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Bij wijze van 'proefproces', om er iemand eens goed over na te laten denken en een richtlijn voor de branche te hebben. Dat zou kunnen bij een niet-gemeentelijk crematorium dat aangesloten is bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >