Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Strafrechtelijke vervolging verbergen lijk kind

7 september 2002

Vraag nummer: 1028 (oude nummer: 1362)

Tue Mar 21 13:29:54 2000

Geachte heer Van der Putten,

Vandaag las ik in de krant het verhaal van een Limburgse vrouw die haar doodgeboren baby elf maanden lang verborgen gehouden. Na de geboorte stopte ze het kind eerst in het nachtkastje en later verstopte ze het lijkje in de tuin.

De politie heeft hier proces-verbaal op gemaakt maar het is nog onzeker of de vrouw strafrechtelijk vervolgd zal worden.

Mijn vraag is, waarom zou ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, er vanuit gaande dat ze het kind gewoon doodgeboren is en niet omgebracht. Ben je als moeder verplicht tot het regelen van een uitvaart? Of kan ze strafrechtelijk vervolgd worden omdat ze het in de tuin heeft begraven??

Antwoord:

Tue Mar 21 16:27:50 2000

Geachte heer of mevrouw,

Een trieste zaak, die u beschrijft.

U vraagt zich af waarom de moeder strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden? Is ze verplicht tot het regelen van een uitvaart?
Nee, niemand in Nederland is verplicht om een uitvaart te regelen. Wel bevat de wet een regeling voor het geval niemand aanstalten maakt om een uitvaart te verzorgen. Degene die het lichaam "onder zijn berusting heeft", moet uiterlijk de derde dag na het overlijden de burgemeester waarschuwen (artikel 20 Wet op de lijkbezorging). Als niemand anders het doet, kan de burgemeester het lijk (laten) begraven of cremeren. Het overtreden van deze bepaling is strafbaar en kan worden gestraft met een gevangenisstraf van hoogstens een maand of een geldboete. Dat is het eerste punt.

Het tweede punt is dat het 'wegmoffelen' van een lijk, dus het bewust niet regulier laten begraven of cremeren, ook strafbaar is (artikel 80 Wlb). Hierop staat een maximale gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of een wat hogere geldboete.

Ten derde. Ook het begraven in de tuin is strafbaar. In artikel 23 Wlb staat: begraving geschiedt op een begraafplaats. En dat is hier niet gebeurd. Weer 3 maanden gevangenis erbij.

Of het tot een strafrechtelijke vervolging komt, is in een zaak als deze onzeker. Het is natuurlijk een heel triest verhaal waar waarschijnlijk het nodige leed achter zit. Misschien is betrokkene verminderd of niet toerekeningsvatbaar. Men zal het lijkje moeten onderzoeken, of wel of niet sprake is van een misdrijf. Als geen sprake is van een misdrijf, is denkbaar dat justitie de zaak seponeert.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 mart 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder