Strafrechtelijke vervolging verbergen lijk kind


7 september 2002

Vraag nummer: 1028  (oude nummer: 1362)

Tue Mar 21 13:29:54 2000

Geachte heer Van der Putten,

Vandaag las ik in de krant het verhaal van een Limburgse vrouw die haar doodgeboren baby elf maanden lang verborgen gehouden. Na de geboorte stopte ze het kind eerst in het nachtkastje en later verstopte ze het lijkje in de tuin.

De politie heeft hier proces-verbaal op gemaakt maar het is nog onzeker of de vrouw strafrechtelijk vervolgd zal worden.

Mijn vraag is, waarom zou ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, er vanuit gaande dat ze het kind gewoon doodgeboren is en niet omgebracht. Ben je als moeder verplicht tot het regelen van een uitvaart? Of kan ze strafrechtelijk vervolgd worden omdat ze het in de tuin heeft begraven??

Antwoord:

Tue Mar 21 16:27:50 2000

Geachte heer of mevrouw,

Een trieste zaak, die u beschrijft.

U vraagt zich af waarom de moeder strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden? Is ze verplicht tot het regelen van een uitvaart?
Nee, niemand in Nederland is verplicht om een uitvaart te regelen. Wel bevat de wet een regeling voor het geval niemand aanstalten maakt om een uitvaart te verzorgen. Degene die het lichaam "onder zijn berusting heeft", moet uiterlijk de derde dag na het overlijden de burgemeester waarschuwen (artikel 20 Wet op de lijkbezorging). Als niemand anders het doet, kan de burgemeester het lijk (laten) begraven of cremeren. Het overtreden van deze bepaling is strafbaar en kan worden gestraft met een gevangenisstraf van hoogstens een maand of een geldboete. Dat is het eerste punt.

Het tweede punt is dat het 'wegmoffelen' van een lijk, dus het bewust niet regulier laten begraven of cremeren, ook strafbaar is (artikel 80 Wlb). Hierop staat een maximale gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of een wat hogere geldboete.

Ten derde. Ook het begraven in de tuin is strafbaar. In artikel 23 Wlb staat: begraving geschiedt op een begraafplaats. En dat is hier niet gebeurd. Weer 3 maanden gevangenis erbij.

Of het tot een strafrechtelijke vervolging komt, is in een zaak als deze onzeker. Het is natuurlijk een heel triest verhaal waar waarschijnlijk het nodige leed achter zit. Misschien is betrokkene verminderd of niet toerekeningsvatbaar. Men zal het lijkje moeten onderzoeken, of wel of niet sprake is van een misdrijf. Als geen sprake is van een misdrijf, is denkbaar dat justitie de zaak seponeert.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 mart 2000

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn