Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende bij overlijden kind


12 december 2006

Vraag nummer: 4571  (oude nummer: 8624)

wie bepaalt in geval van overlijden van een kind wie rechthebbende wordt op het graf.

Zijn dat de ouders en, indien de ouders geen relatie met elkaar hebben, is het dan de gezaghebbende ouder?

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De persoon die de begrafenis regelde (dat is de opdrachtgever van de begrafenisondernemer), is de persoon die bij de houder van de begraafplaats mag aangeven of hij of zij zelf, dan wel een ander rechthebbende wordt.

Dat volgt uit artikel 18 Wet op de lijkbezorging. Degene die begint een uitvaart te regelen, is in principe verantwoordelijk voor het hele traject. Bij crematies inclusief het geven van een bestemming van de as. Bij begrafenissen inclusief het zelf vragen en krijgen, dan wel besluiten om aan een ander te geven, van het grafrecht.

Als het goed is, is zo'n vraag als de uwe geen discussiepunt of geen onduidelijkheid. Als het goed geregeld is op die betreffende begraafplaats zal de aanvrager/opdrachtgever (of de begrafenisondernemer namens zijn opdrachtgever en diens naam en adres opschrijven) via een aanvraagformulier de begrafenis aanvragen en uitgifte van het graf vragen. Dan staat dit soort dingen vast.
Er zijn helaas nog steeds vooral wat kleinere kerkelijke begraafplaatshouders die alles vooral telefonisch doen en geen formulier hanteren en geen handtekeningen vragen. Tja, dan kun later onenigheid krijgen tussen nabestaanden. Dan veroorzaak je als begraafplaats zelf de onduidelijkheid. Men moet nooit een graf uitgeven als tevoren niet klip en klaar duidelijk is aan wie. Men heeft anders ook geen garanties voor betaling.

Als de ouders gescheiden zijn of geen relatie hebben - denk bijvoorbeeld aan bewust ongehuwd moeders - dan is het niet per se zo dat de met de ouderlijke macht belaste persoon rechthebbende wordt of moet worden. Het is de opdrachtgever van de begrafenis die beslist of hij/zij het zelf wordt, dan wel dat een ander in aanmerking komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE