Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechten van ouders mbt kindergraf


22 maart 2005

Vraag nummer: 3777  (oude nummer: 5753)

Wat voor rechten hebben de ouders over een kindergraf? Schade aan grafmonument onstaan door nieuw gedolven grafje, wordt door de gemeente opzij geschoven omdat zij menen het recht te hebben gehad het monumentje te mogen verplaatsen. Nu willen ze de grond bij de kindergrafjes verhogen. En moet dus alles van de grond af (ook grafmonumentjes). Heb je als ouders wel ergens recht op of 'mag' de gemeente alles met de grond doen. Betreffend grafje is twee jaar oud. Het gaat dus om zaken op het graf, niet IN het graf.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp dat het voor u wel even slikken is, en meer dan dat, als blijkt dat iemand aan het grafmonument gezeten heeft. Maar de gemeente als begraafplaatshouder heeft inderdaad het recht om grafmonumenten tijdelijk af te nemen.
U geeft zelf de reden al aan: het delven van een nieuw grafje en het ophogen van de grond.
Het is zo dat door het delven van een graf de grond er omheen wat in beweging komt en het monument op een buurgraf kan gaan schuiven. Als dat gebeurt, hebt u een veel groter probleem. Bij een kindergrafje wordt gewoonlijk niet zo heel erg diep gegraven, omdat er tegenwoordig vaak slechts één kind in ene kindergrafje begraven wordt. Vroeger waren dat vaak meerdere kinderen in één grafje. Maar met een gewoon 'grote mensen graf' wordt vaak wel 2 meter of zelfs 2,80 diep gegraven en dan vormen de grafmonumenten op de buurgraven een gevaar voor de grafdelvers. Als zo'n monument gaat schuiven en dat boven op een grafdelver terecht komt, ligt die persoon meteen op zijn eigen rustplaats, als u begrijpt wat ik bedoel. Aan zo'n risico mag een werkgever zijn werknemers niet bloot stellen.
Of er het risico van verschuiving is, is primair afhankelijk van de grondsoort. Er zijn soorten zand die nooit schuiven en er zijn soorten die soms of zelfs makkelijk schuiven. Men heeft meestal op een begraafplaats wel ervaring met het 'gedrag' van de grond.
Ook als een monument niet in het nieuw gedolven buurgraf schuift, kan het ook ietsje verschuiven. En dat kan ook funest zijn voor de constructie van een monument en de spanning tussen fundament en opstand en losse delen. Het kan kapot wrikken en (op termijn) tot breuk van een (deel van het) monument leiden.
Het is dan voor iedereen veiliger om het af te nemen en weer goed nieuw te stellen, zonder valse spanningen en trekkrachten. Zou de gemeente het niet doen, dan hebt u meer kans op problemen op termijn..
Dat geldt ook voor het aanvullen van de grond. In een kist zit een luchtbel en die ruimte wordt langzaam aan door kieren gevuld met zand. En dan zakt de bovengrond in. Het is een akelig en onverzorgd gezicht als de grond te veel inzakt en ook dit werkt op den duur ook weer ongunstig voor de fundering en levensduur van het monument.

Het is heel erg vervelend. Maar het is technisch wel nodig om ongelukken en schade op termijn te voorkomen. En gewoonlijk is ook in verordeningen geregeld dat men dit soort tijdelijke ingrepen moet gedogen.
Het is geen echte aantasting van uw rechten. Ook bijvoorbeeld de eigenaar van een huis moet soms een controleur van de nutsdiensten in zijn huis gedogen, of de vervanging van een bepaalde leiding op zijn terrein. Dat is even vervelend, maar ja, je doet er niets aan.

Bedenk echter wel, in uw geval, dat het op langere termijn voor het grafje en het monument zelf wel beter is. Anders is mogelijke schade niet te voorkomen. Nu wel.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >