Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven meisje 14 jaar (en protest andere ouder)


29 november 2002

Vraag nummer: 1760  (oude nummer: 2128)

Mon Apr 22 13:29:14 2002

Geachte meneer van Putten,

in korte bewoording.
De gemeente Maassluis is van plan om in het jaar 2003 ongeveer 350 stoffelijk resten te gaan ruimen.
In een van deze graven ligt een meisje van 14 jaar.
De vader en moeder van dit meisje zijn gescheiden.
De moeder wil niet hebben dat dit meisje wordt herbegraven in een familie-of algemeen graf, de vader wil dit wel hij wil haar zelf overlaten brengen naar een andere stad.
Tussen vader en moeder is geen overleg mogelijk (uit eigen woorden van de moeder).
De moeder vraagt aan mij als beheerder of ik haar op de hoogte wil houden als haar man(vader) en verzoek doet tot herbegraving.

Vraag 1
mag ik haar daar van op de hoogte houden (wet op de privacy van de ex-man)

vraag 2
Wie is rechthebbende cg adreshouder van dit meisje (graf)

vraag 3
Hoe moeten wij als gemeente ons in zo'n geval opstellen.

alvast bedankt voor uw medewerking

vriendelijke groet
Wessel Dijkstra beheerder Maassluis

Antwoord:

Mon Apr 22 17:00:38 2002

Geachte heer Dijkstra,

Wanneer één van beide ouders het stoffelijk overschot van de dochter wil laten herbegraven, heeft die ouder daar in principe het recht toe. Ik verwijs kort naar blz. 34 van de Handleiding Opgraven en Ruimen van de LOB.

Uw vragen beantwoordend:
1. Ja, U moet (!) haar zelfs op de hoogte houden. De vader moet voor de herbegraving verlof ex artikel 29 Wlb vragen aan de burgemeester van Muissluis. Dat het graf geruimd gaat worden, betekent niet dat er geen verlof meer nodig is. Alleen vervalt het argument (om verlof te weigeren) dat de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar nog niet om is. Het verlof is daarin in principe een formaliteit. Maar, het verlof geeft een mogelijkheid aan derden om bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht te maken.
Als u (de gemeente) weet dat er belanghebbende derden zijn, bent u verplicht om die van het besluit van de burgemeester in kennis te stellen. Mevrouw kan dan (pas) bezwaar maken.

2. Wie rechthebbende is van een graf dat geruimd wordt, doet er niet meer toe. Iedere belanghebbende kan na de ruiming een herbegraving elders vragen.

3. U moet de procedures zuiver afwerken. De vader van het meisje kan verlof voor opgraving vragen.
Het is verstandig, ook al vindt de ruiming pas in 2003 plaats, dat hij dit zo snel mogelijk aanvraagt. Hij weet dan waar hij aan toe is. Zijn ex-vrouw moet een kopie van het besluit van de burgemeester krijgen, met de mededeling dat zij binnen 6 weken bezwaar kan aantekenen. Doet zij dit niet, dan heeft meneer zijn verlof. Doet zij dit wel, dan zal het van haar argumenten afhangen of de burgemeester zijn besluit herziet. Om de zaak snel op te starten is ook prettig voor de gemeente, want dan is er duidelijkheid vóór het ruimen aanvangt. Als het ruimen wellicht deels zou moeten worden stilgelegd omdat er procedures spelen, zou dat vervelend zijn.

Overigens geef ik in het algemeen de moeder weinig kans. Ik trek een parallel naar de zaak dat een vrouw het graf van haar ex-man wil laten ruimen en dat de kinderen het graf willen behouden. Toevallig speelt die zaak vandaag actueel op TV. In het programma De Week van Willibrod vanavond wordt daar aandacht aan besteed (en o.a. mijn mening gevraagd). Ik twijfel er niet aan dat het graf behouden zal blijven.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 april 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >