Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ograven en cremeren van overleden kindje

9 juli 2005

Vraag nummer: 3893 (oude nummer: 6183)

Wanneer er een overleden kindje is begraven mag het dan weer opgegraven worden om gecremeerd te worden? Kan dit per begraafplaats verschillen?
Of mag het ten alle tijden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dat mag. Zie de eerdere vragen over opgraven om te cremeren, in de sub-rubriek "Opgraven' van de hoofdrubriek 'Begraven'.
Of de overledene een kind van 9 weken, 9 jaar of een volwassene van 90 jaar was, maakt voor de wet geen verschil. En ook niet voor de noodzaak van verloven van burgemeester en officier van justitie, die in die eerder vragen worden genoemd.

Het kan niet per begraafplaats verschillen. De houder van de begraafplaats hoeft namelijk geen toestemmiung te geven. Anders gezegd: de ouders hebben diens toestemming niet nodig. Wel is verlof nodig van de burgemeester en de officier van justitie. Als die 2 verloven er zijn, kan een eigenaar van een begraafplaats geen medewerking weigeren.

Het kan wel per gemeente verschillen, of de burgemeester soepel verlof geeft of niet. Na 10 jaar kan het verlof niet geweigerd worden. De officier van justitie gaat in de praktij altijd akkoord als eerst de burgemeester akkoord gaat.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder