Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moeder bij zoon in kindgraf?


30 augustus 2004

Vraag nummer: 3285  (oude nummer: 4587)

Geachte heer van der Putten,

Mijn ernstig zieke moeder wil na haar overlijden graag begraven worden bij mijn broertje die 36 jaar geleden is overleden. Hij ligt in een eigen grafje op de kinderafdeling van het RK Kerkhof, behorende bij de St. Jozefkerk in Hillegom.
Mijn vader kreeg geen toestemming van het bestuur om mijn moeder bij haar zoon te begraven, daar het een kinderafdeling is. Herbegraven van mijn broer heeft weinig zin, daar er niets van hem over is, na zo een lange tijd.
Mijn vraag is of het bestuur het verzoek van mijn moeder mag weigeren.
Nu rest mijn moeder eigenlijk miets anders dan zich te laten cremeren om zo in een urn bij haar kind geplaatst te worden -niet haar favoriete optie... (mag dit trouwens wel?)

Mede namens mijn ouders hartelijk dank voor uw moeite.

Hoogachtend,

Pxxxxx Rxxxxx van der Wxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Houders van een begraafplaats mogen zelf hun eigen regels vaststellen.
Het lijkt mij terecht dat de houder van een begraafplaats kan weigeren dat een volwassene wordt begraven in een kindergraf. Vaak zijn de maten van het graf niet groot genoeg voor een volwassene en zou een kist uitsteken in een ander graf of onder een pad. Ouders kiezen vaak voor een kindergraf op een kinderafdeling, om hun kind in de omgeving van andere kinderen te laten rusten. Aan dat idee wordt afgeweken als er volwassenen bij en tussen worden begraven. Ik denk dat protesten van andere ouders te verwachten zijn.

Het is mogelijk om uw broertje her te begraven in een graf voor volwassenen, samen met moeder. U spreekt de verwachting uit dat er geen stoffelijke resten meer over zijn, na 36 jaar. Maar daar zou ik niet zo zeker van zijn. Ik weet dat er in de omgeving van Hillegom soms trage vertering plaats vindt. Ik meen dat er wel degelijk een kans is dat nog resten gevonden worden. Het is vaak sowieso onvoorspelbaar. Maar je krijgt alleen zekerheid door op te graven.

Het zal bij de kinderafdeling om het principe gaan dat er alleen de resten van kinderen rusten. Het kerkhofbestuur hoeft niet goed te vinden dat er een urn van een volwassene in een kindergraf wordt bijgezet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >