Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven kind, na 40 jaar


29 november 2002

Vraag nummer: 1757  (oude nummer: 2125)

Thu Mar 14 15:14:09 2002

Er is een verzoek binnengekomen voor de herbegraving van een kind van 3 jaar die ongeveer 40 jaar geleden is begraven. Het kindje is begraven in een graf met nog drie andere kinderen. De kinderen zijn niet op elkaar begraven maar 2 aan 2 naast elkaar. De reden van herbegraving is het feit dat de ouders naar een andere gemeente zijn verhuisd en hun kind daar willen begraven. Ze willen daar zelf ook later begraven worden. De gemeente staat in principe afwijzend tegenover dit verzoek. Wij vragen ons af op welke gronden we dit kunnen weigeren. Hoe zit het met de grafrust van de andere kinderen? Moeten we dan evt nog toestemming vragen aan deze erfgenamen van de overige graven?? Zijn er nog wel overblijfselen over om te herbegraven na ± 40 jaar???

Met vriendelijke groeten,
Burgerzaken gemeente Xxxxxxxx

Antwoord:

Thu Mar 14 17:41:14 2002

Geachte heer of mevrouw,

De gemeente kan het verzoek om op- en herbegraving van het 3-jarige kind niet weigeren. Wanneer het gaat om stoffelijke resten die tenminste 10 jaar oud zijn, is het weigeren van vergunning bij de bestuursrechter kansloos. De inspectie voor de milieuhygiëne, die moet worden gehoord, zal in het geval van een 40 jaar oud graf altijd positief adviseren. De wettelijke termijn van grafrust is verstreken. De wet geeft de mogelijkheid van opgraving. Enfin, ik zie geen enkele weigeringsgrond.

Het gaat naar ik begrijp om een algemeen (kinder)graf. Dan hebben de nabestaanden van de andere in dit graf begraven kinderen geen zeggenschap. Er hoeft dus ook geen toestemming gevraagd te worden.
Bovendien, aan wie zou die toestemming gevraagd moeten worden, want er is geen rechthebbende. Wat moet je dan aan met mogelijk tegenstrijdige opinies van broers of zussen? Als het op te graven kind als bovenste begraven is, hoeven de stoffelijke resten van het daaronder begraven kind en de er naast begraven kinderen niet geroerd te worden.

Of er nog wel overblijfselen zijn na 40 jaar is vooraf niet te zeggen. Maar dat is nooit een argument om het wel of niet toe te staan. Ook de verhuizing van een symbolische schep zand uit het graf kan voor de ouders psychologisch heel belangrijk zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 maart 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >